Nafukování balónků vyvolává rakovinu
Zdroj: http://www.novinky.cz/02/62/65.html

Balónky by si děti neměly samy nafukovat.

Nafukovací balónky patří k nejoblíbenější zábavě dětí. Rodiče by však měli dohlédnout na to, aby je jejich potomci sami nenafukovali. Zakládají se tak totiž na nádorové onemocnění.

23.02. 09:16
BERLÍN - Němečtí vědci z výzkumného ústavu, který se zabývá rizikovými faktory současného životního stylu, dospěli k závěru, že malé děti si nafukováním balónků ohrožují vlastní zdraví.

Při nafukování se totiž dostávají do styku s vysoce jedovatými látkami, které jsou součástí balónku, jež není prodáván již naplněný vzduchem.

Výzkum dále odhalil, že sedmnáct z 21 testovaných vzorků obsahovalo vysokou koncentraci nitrosaminu, který v lidském organismu může vyvolat rakovinu žaludku a jater.

Němečtí odborníci věří, že jejich upozornění neunikne ani výrobcům, kteří při současném stavu techniky jistě najdou způsob, jak snížit toto nebezpečí na minimum.

Korzo/P, Novinky