Česká strava lidová – 1. část
Zdroj: M. Úlehlová-Tilschová: Česká strava lidová, Praha 1945, nakl. Družstevní práce

Ořechy, žaludy, bukvice...

Lískové oříšky
Nejrozšířenější z ořechů u nás byly lískové oříšky. Líska dříve tvořila celé souvislé porosty až do nadm. výšky okolo 1200m. Dříve je poddaní museli odvádět pánům. Lisoval se z nich také stolní olej, protože obsahují přes 60% tuku. Zajímavostí je, lískové oříšky z pole u Stadic, kde se podle legendy setkal Přemysl Oráč s posly a kde zabodl svou otku z lískového proutku, posílali majitelé podle nařízení císaře Karla IV. místo daně do královské komory a tento zvyk je doložen ještě v r. 1700.

Žaludy
Žaludy byly v minulosti důležitým zdrojem potravy. U Germánů a Slovanů byly duby posvátné, u Slovanů byl navíc dub zasvěcen hlavnímu bohu Perunovi. Žaludy obsahují asi 35% škrobu, takže jsou velmi výživné. Římský básník Vergilius je dokonce chválí jako první potravu lidstva. Za války a v době nedostatku se dokonce mlely na mouku a pekl se z nich chléb. Žaludy se pro ten účel nejprve usušily, pak pražily, vyluhovaly vápennou vodou, aby se zbavily hořkosti a po usušení mlely na mouku. Např. v Polsku museli poddaní odvádět žaludy, bukvice a ořechy vrchnosti.

Bukvice
Byly ve stravě člověka zastoupeny ještě hojněji, než žaludy, protože obsahují cca 45% oleje a tak se z nich tlačil stolní olej. Zastudena lisovaný se prý vyrovná i olivovému oleji. Kromě toho ale lidé dříve louskali bukvice a jedli je jako chutné oříšky. Bohužel současné lesní hospodářství, či spíše nehospodářství (psáno v r. 1945) založené pouze na smrku, lidem tuto obživu (žaludy a bukvice) vzalo.

Vodní ořechy – kotvice
Tyto ořechy upadly již úplně v zapomenutí. Ale údajně se našly hojně např. při vykopávkách ve Švýcarsku, v kolových stavbách z mladší doby kamenné. Jsou to plody vodní rostliny kotvice (Trapa natans). Její plody jsou lesklé, čokoládově hnědé a mají ostré háčky. Někde se nazývaly „vodní kaštany“. Tyto ořechy měly patrně dříve stejně důležitou úlohu ve stravě, jako dnes brambory. Byly známy i ve starém Římě a ve středověku si je mniši pěstovali uměle v klášterních rybnících. V dobách chudoby se z nich i pekl chleba, což zmiňuje také slavný Matthioliho herbář. Ořechy kotvice se i běžně prodávaly na tržištích.

Česká strava lidová - úvod