Kapok - rostlinné hedvábí
Zdroje:
  • učebnice Kozlovská, H.; Bohanesová, B.: Oděvní materiály I, Praha, Informatorium, 1998
  • dokument "VÝROBKY TEXTILNÍHO, ODĚVNÍHO A KOŽEDĚLNÉHO PRŮMYSLU" - Ph.D. Šárka Stojarová, MU Brno
  • internetové stránky TropiLab
  • internetové stránky Institute of Pacific Islands Forestry
  • internetové stránky Blue Planet Biomes

  • VLNOVEC PĚTIMUŽNÝ (Ceiba pentandra)
    Kapok se pěstuje v tropech a subtropech. Pochází z pralesů tropické Ameriky, ale nyní se pěstuje hlavně v jihovýchodní Asii. Je to velmi mohutný a majestátný strom. Staří Mayové ho považovali za posvátný, podobně i Maorové a američtí Indiáni. Může být vysoký přes 40 m.

    Má podlouhlé, světlezelené poldy. Po dozrání plody puknou a objeví se malá semena obalená dlouhými vlákny, kvůli nimž se kapok dnes pěstuje. Vlákna se velice podobají bavlně. Charakteristickou vlastností kapoku je špatná smáčivost (slisovaný kapok udrží nad vodou až 36násobek své hmotnosti). Používá se zejména jako výplňkový materiál např. do polštářů, přikrývek a matrací; pro malou smáčivost se uplatňuje při výrobě záchranných pásů a vest. Olej ze semen kapoku se používá při výrobě mýdla.