Juta
Zdroje:
 • učebnice Kozlovská, H.; Bohanesová, B.: Oděvní materiály I, Praha, Informatorium, 1998
 • dokument "VÝROBKY TEXTILNÍHO, ODĚVNÍHO A KOŽEDĚLNÉHO PRŮMYSLU" - Ph.D. Šárka Stojarová, MU Brno
 • Obrázky převzaty z těchto zdrojů: University of Hawai`i at Manoa    Australian Botany pages    Brisbane Rainforest Action & Information Network

 • Zpracovávají se vlákna z jednoletého porostu jutovníku tobolkovitého (Corchorus cunninghamii, Corchorus hirsutus, Corchorus olitorius) z čeledi lipnicovitých, který pochází z Indie. Často se také označuje jako indiánský len, bengálské nebo kalkatské konopí. Délka vláken se pohybuje v rozsahu od 1,25 do 2,5 metru. Juta má schopnost tepelného, chemického i mikrobiologického samovznícení. Chemické samovznícení je podporováno znečištěním juty rostlinnými oleji a skladováním ve vlhkém stavu v teplých prostorách. Olej oxiduje na jutě pomaleji než na bavlně. Teplota samozahřívání je 107 °C.

  VLASTNOSTI
 • velmi malá pevnost (vlivem tepla a světla se pevnost snižuje), málo pružná, velmi hrubá
 • ve vlhkém prostředí rychle stárne až k úplnému rozkladu
 • je odolnější proti působení plísní než bavlna a len
 • poměrně nízká cena

 • POUŽITÍ -výroba koberců, pytlů, lan