SOLÁRNÍ OKENICE
Zdroj: Liga ekologických alternativ - solární info 1/2004

Vůbec první instalaci vynálezu berlínské architektky Astrid Schneider můžete spatřit v informačním centru pro solární technologie v pomořanské vesnici Meckenburg: všechny okenice devíti oken na jižní straně budovy jsou osazeny fotovoltaickými moduly. Celkový výkon systému je 1 440 wattů (9 oken x 2 okenice na okno x 80 wattů na modul v okenici). Jeden modul se přitom skládá ze 72 solárních buněk, které jsou zabudované do dřevěného rámu. Sama architektka však již připravuje bezrámovou verzi.

Ročně se tak ze všech okenic v informačním centru vyrobí na 800 kWh elektřiny, což by stačilo na jeho provoz (50 m2 výstavních ploch). Protože však solární okenice nejsou jedinou tamní realizací obnovitelných zdrojů energie, je elektřina z nich dodávána do veřejné elektrické sítě.

Okenice tak kromě známých funkcí (ochrana před větrem, slunečním svitem a zloději) získaly nový význam - zejména u starší zástavby mohou sloužit jako multifunkční element k výrobě solárního proudu. Ani případný souhlas památkářů by neměl být problémem, v dnešní době existuje již široké barevné spektrum solárních buněk a tak lze celkové designové pojetí sladit s barvou fasády.

Kontakt: Solarzentrum - Solarinitiative Mecklenburg-Vorpommern e.V., Frau Dr. Brigitte Schmidt Tel: +49-3841-780409, Fax: +49-3841-780075, e-Mail: solar.simv@t-online.de