Přírodní lunární kalendář
Zdroj: slovenské internetové stránky vsieti.sk

Tento přírodní lunární kalendář byl vytvořen na Slovensku a můžete si o něm přečíst více na internetových stránkách vsieti.sk. Vychází z pradávného slovanského kalendáře a starých slovanských názvů jednotlivých měsíců. Obrázek kalendáře byl nalezen při vykopávkách na keramice.

Pravidla pro sestavení tohoto kalendáře jsou jednoduchá. Začíná se vždy dnem, kdy nastává zimní slunovrat, přičemž nezáleží na hodině během dne. Prostě tento den začíná nový rok. Lunární měsíc začíná v den, v němž dojde k novoluní.

Zimní slunovrat je ale novým rokem podle slunečního cyklu, takže se obvykle nekryje s počátkem některého lunárního měsíce. Pokud ano, pak hned tento den začíná lunární měsíc Sečeň. Pokud ne, pak od zimního slunovratu do nejbližšího novoluní vložíme neúplný lunární měsíc, tzv. "Malý Sečeň", který může trvat třeba i jen 1 den. Po něm už následuje Sečeň a další lunární měsíce.

Podobný problém může nastat na konci roku. Může se stát, že lunární měsíc "Mrazeň" skončí dříve, než nastane zimní slunovrat. Pak se na konec roku vkládá další neúplný lunární měsíc "Kračůň".

A kdy začínají v tomto roce jednotlivé lunární měsíce?