Čtení o ekovesničkách a komunitách

Co je to ekovesnička
(Podle materiálů GEN-Europe)

Ekovesnička je sídlo a nebo osada, kde lidé žijí v rovnováze s přírodou. Ekovesnička může ležet v libovolné zemi, nezáleží vůbec na vyspělosti dané země. Naopak záleží na snaze lidí, žijících v ekovesničce, jít cestou hledání a praktického uplatňování takových technologií a vzorců chování, které povedou k ještě šetrnějšímu využívání přírodních zdrojů, k ještě dokonalejšímu pochopení našeho místa v přírodě. Ekovesničky jsou společenství, v nichž se lidé navzájem podporují a cítí se být zodpovědní za druhé. Vyznačují se silným vědomím příslušnosti ke komunitě. Tato společenství jsou natolik malá, že v nich každý cítí, že není přehlížen, že je mu nasloucháno a i on je otevřený komunikaci s ostatními členy společenství. Každá ekovesnička má své specifické kulturní i geografické rysy. Život v ekovesničce má čtyři hlavní rozměry – společenský, ekologický, kulturní a duchovní, které dohromady tvoří holistický celek, jenž podporuje rozvoj osobnosti všech jejích členů.

Ekovesničky jsou laboratoře, v nichž vzniká nová, spravedlivější společnost, založená na vzájemné úctě, porozumění a sdílení. Jsou to semínka budoucnosti. Jejich cílem je vytvořit takové společensko-kulturní prostředí, které podporuje rozvoj člověka, ale zároveň ho začleňuje do přirozeného přírodního prostředí. Jako nová společenská struktura jsou alternativou vůči současnému paradoxnímu rozvoji vesnic podle velkoměstských vzorů. Ekovesničky představují model, který může být široce použit při plánování a reorganizaci lidských sídlišť v 21. století. V ekovesničkách se realizuje to, o čem se jinde pouze mluví. Přenášejí ekologickou teorii do každodenní praxe a jsou tak vzorem rozvoje, který dává do rovnováhy nejhlubší potřeby lidí se starostí o přirozené životní prostředí.

Základní myšlenkou rozvoje ekovesniček je přání být zodpovědný za svůj život i životy druhých a touha vytvářet takovou budoucnost, v níž může člověk žít v trvalé rovnováze s přírodou. Takovou budoucnost chceme odkázat svým dětem, aby mohly vyrůstat jako rovnovážní a zdraví lidé. Ekovesničky žijí podle přírodních rytmů a hledají nové postoje lidí vůči Zemi, Vesmíru a všem živým bytostem.


„Sedmikrásky“
Články a úvahy o ekovesničkách, komunitách a příbuzných tématech:
  Komunity - článek ze stránek www.zanz.sk
  Úvahy o ekovesničkách
  Moje trampování  a další okolnosti, které mě dovedly ke snu o ekovesničce
  Malá úvaha o západní společnosti
  Základem ekovesničky je komunitaOdkazy na příbuzná témata:
  Vytváření komunit - výňatky z knihy „V jiném rytmu“od M. Scotta Pecka – na stránkách komunity.vsieti.sk
  Časopis Kruh života  - Slovensko
  Fórum obnovy venkova - stránky Spolku pro obnovu venkova