Ekovesničky – mosty do budoucnosti
Zdroj: materiály GEN
Autor: Jeff Grossberg
Joanna Macyová, proslulá buddhistická učitelka věnující se i hlubinné ekologii popsala naši současnou dobu jako "Éru velkého obratu". Tento obrat nastává na všech úrovních, náš svět se transformuje. Ať už jde o oblast spirituální obnovy, změny v sociální oblasti nebo v ekologickém myšlení – změny jsou všude patrné.

Jeden z důvodů, proč má ekovesničkové hnutí takovou sílu, tkví v uvědomění si, že trvalá udržitelnost se netýká jen ekologických otázek. Skutečná trvalá udržitelnost závisí na rovnováze sil přírodních, sociálních (společenských) a osobních. Ekovesničkový způsob života stojí a padá s tím, jak dokážeme spolupracovat, společně rozhodovat, řešit konflikty, jak dokážeme nakládat se zdroji a vytvořeným bohatstvím, jak dokážeme budovat komunitu a jak dokážeme uvést do života a obecného povědomí myšlenky permakultury, využívání ekologických technologií a hospodaření podle zásad ekologického zemědělství. Žádná z těchto oblastí se nedá chápat odděleně od ostatních.

Nedokážeme změnit náš vztah k planetě Zemi bez toho, aniž bychom nově pochopili smysl a cíl našeho života a naše vazby na ostatní lidi a na přírodu. Stále více lidí chápe, že životní styl a kultura rozvinutého světa se stále více míjí se skutečnými lidskými potřebami. Proto se mnozí z nich snaží hledat nový životní styl a experimentují s různými možnostmi. A právě ekovesničky byly v posledních desetiletích důležitým vzorem toho, jak lze žít v souladu s ostatními i v souladu s planetou Zemí.

Ačkoliv ekovesničky konají opravdu mnoho pro tento vývoj, stále ještě před nimi leží mnoho dalších úkolů, které je potřeba vykonat pro tento „Velký obrat“. Většina lidí na Zemi pravděpodobně nechce žít v ekovesničkách, tak jak jsou nyní koncipovány. Ale přesto mohou právě tito lidé najít v prostředí ekovesniček velký zdroj inspirace a příklad pro svůj život. Lidé, kteří stráví nějaký čas v ekovesničce, odchází obohaceni o nové znalosti z oblasti ekologie a vztahů v komunitě, ale ještě důležitější je, že je tyto zkušenosti inspirují k vlastnímu hledání trvalé udržitelnosti ve svých vlastních životech.

Ekovesničky mohou sloužit jako vzdělávací a inspirativní místa, která mají vliv na širší okolí v oblasti, kde se nacházejí. Např. některé americké university již začaly v rámci programu „Living Routes“ vysílat své studenty na studijní pobyty do některých významných ekovesniček, jako je Findhorn ve Skotsku, Auroville v Indii, Crystal Waters v Austrálii, Sirius v USA apod.

Tyto i mnohé další ekovesničky již celá léta pracují na rozvoji vzdělávacích programů a na sbližování různých světových kultur. Jako příklad nám může posloužit program ekoturistiky, který vznikl v ekovesničce Torri Superiore v Itálii.

Obyvatelé ekovesniček neutíkají od problémů světa do svého idylického soukromí. Naopak, snaží se na základě svých zkušeností pomáhat ostatním změnit jejich životy a tím i tento svět.

Jeff Grossberg žije v komunitě Sirius v USA. e-mail: eastways&ic.org