Postup zpracování lnu - 1. část
ing. dr. Václav Vilikovský: Zemědělské technologie, Praha 1928, publikace Ministerstva zemědělství republiky Československé
O autorovi v knize uvedeno: profesor vysoké školy zemědělského a lesního inženýrství v Praze
Lnářství
Len se zpracuje od pradávna, neboť již na staroegyptských malbách jsou znázorněny nejjednodušší potřeby k jeho spřádání. Egypťané nosili plátno a zavíjeli do něho své mrtvé, takže se na mumiích dosud zachovalo; Foiničané tkali z lněné příze obleky královské, tkalci babylonští a chaldejští pro nejvyšší úředníky. Velekněz židovský i ostatní knězi užívali k bohoslužebným úkonům oděvu pouze z plátna, v pradobě budhismu zákonodárce Mami stanovil, že panující třídy v Indii (knězi a vojenská šlechta) smí se odívati jen jemnými látkami ze lnu nebo konopí.

Ovšem i Slované se zabývali pěstováním a zpracováním lnu od pradávna. Nejen že tkali velmi jemné plátno, ale i hotovili z něho roucha, s nimiž obchodovali s okolními národy. Španělský Arab, jenž navštívil Čechy kol 8. století, podivuje se zdejším výrobkům, zvláště malým a tenkým šátečkům.

Lnáři měli v Čechách svůj cech. V druhé polovině 18. stol. ruční předení dospělo svého rozkvětu, ale potom začínalo upadati, jsouc zatlačováno na počátku 19. století tovární výrobou (jedna z prvých továren byla založena lir. Janem Harrachem v Jilemnici roku 1776). Domácí len musil soutěžiti jednak s jemnější surovinou irskou a lnem ruským, jednak i s lacinější bavlnou, takže se víc a více uchyloval do hor. V letech 1861—1864 nedostatkem a zdražením bavlny se české lnářství na nějaký čas povzneslo, ale v letech 70. se jeho rozvoj zase zarazil. Teprve v době nejnovější následkem zkušeností z války se naše lnářství zase probouzí.

Len jest jediná vláknitá rostlina (vedle málo pěstovaného konopí a kopřivy), které se v republice dobře daří, a která by v případě nutnosti mohla nahraditi jiné textilní suroviny.

Postup zpracování lnu na přízi:
 • vytrhávání i s kořínky
 • sušení v budkách - oddělí se stonky, semena a plevy
 • třídění stonků podle tloušťky
 • rosení (máčení) stonků
 • praní
 • sušení - na slunci nebo v sušárně
 • mědlení na mědlici, trdlení na trdlici, lámání na lamačce
 • potěrání na potěračce - odpad: pazdeří
 • vochlování - oddělení hrubých vláken (koudel) - koudel se dále češe pro oddělení cucků, čistá koudel se přede na přízi koudelovou
 • krášlení vláken - struhování, naklepávání, vyváření v louhu
 • předení - strojní nebo ruční
 • výsledkem je lněná příze


 • Jednotlivé fáze zpracování budou dále vysvětleny.

  2. část