Warning: xml_parse(): input conversion failed due to input error, bytes 0x88 0x2C 0x20 0x76 in /data/web/virtuals/98041/virtual/www/subdom/wwwold/clanek.php on line 699

Warning: xml_parse(): input conversion failed due to input error, bytes 0x88 0x2C 0x20 0x76 in /data/web/virtuals/98041/virtual/www/subdom/wwwold/clanek.php on line 699
Ekovesnicky.org NOSTALGIE - Návod k pěstování vrby košíkářské
Návod k pěstování vrby košíkářské
Zdroj: časopis Česká flora, ročník 2, r. 1894 - autor: A. Novák
Vrba košíkářská daří se lépe a většího výnosu poskytuje, jsou-li keře hustě sázeny; takto nemůže se ujmouti škodlivý plevel, ani kořen vyschnouti, a kromě toho vyrůstají pruty delší, končitější a proutí netratí a naroste ho tolik, mnoho-li půda a vzduch živiti může, ostatní přebytečný podrost zahyne.

Je-li půda, na které se má prutník založiti, drnem zarostlá tvrdá nebo kamenitá, vyházejí se stružky 25 ctm. hluboké, ve vzdálenost od sebe: pro vrbu uralskou 35 ctm, pro konopinu 40 ctm. Do takto připravených s růžek stavějí se sazečky 30 ctm. dlouhé, poněkud ležaté směrem po splavu vody, jedna od druhé as 10 ctm., načež se zemí zaházejí a přišlapou. Na l čtvercový metr vejde se 25 až 30 sazenic. Sazenice dlužno tak klásti, aby zůstaly nad zemí jen asi 2 nebo 3 očka, což činí 5 ctm. Je-li půda lehká nebo bez trávy mohou se sazečky jen zastrkati, nebo je-li potřeba, nadělají se napřed železným průbojem díry. Je- li půda ustavičně mokrá, vyházejí se strouhy as na 2 metry od sebe a na vyvýšené záhony se vysazuje. Proutí dává již první rok po vysázení malou sklize***chyba xml parseru***XML error at line 19 column 846 chyba Invalid document end