Warning: xml_parse(): input conversion failed due to input error, bytes 0x88 0x6F 0x76 0xC3 in /data/web/virtuals/98041/virtual/www/subdom/wwwold/clanek.php on line 699

Warning: xml_parse(): input conversion failed due to input error, bytes 0x88 0x6F 0x76 0xC3 in /data/web/virtuals/98041/virtual/www/subdom/wwwold/clanek.php on line 699
Ekovesnicky.org NOSTALGIE - Historie drátenictví
Nejstarší nálezy výrobků z drátu (v tomto případě měděného) se u nás datují do r. 1900 př. n.l. (Úholičky ve středních Čechách). Dále se našly výrobky z železného drátu z období cca 700 př. n.l. Drát byl původně zřejmě velmi drahý a proto se používal hlavně ke zhotovování dekoračních předmětů a šperků. Drát se v té době vyráběl kováním – postupným roztepáváním (prodlužováním) kovového prutu za horka. Výroba drátu protahováním se u nás objevuje až po 30-tileté válce.

Již v pravěku se drát používal k opravě keramiky tzv. heftováním. Na protilehlých stranách praskliny se vyvrtaly dírky a drát se jimi provlékl a pevně stáhl. Kromě tohoto způsobu ale zřejmě lidé tehdy používali i konopný provaz, jímž nádoby ovinovali.

V antice se dráty používaly někdy ve stavebnictví, např. ke zpevnění dřevěné palisády, ale největší využití našly při výrobě zbroje. Ve středověku to byly hlavně asi všem dobře známé drátěné )kroužkové) košile.

Drátenictví v moderní podobě vzniklo na Slovensku. Jeho počátky nejsou doloženy, protože o životě chudých vesnic na severním Slovensku se nedochovaly téměř žádné prameny. Proto se můžeme jen dohadovat, že vzniklo někdy v 16. století a zřejmě na něj měl vliv i příchod Valachů do oblasti Javorníků. Tito přišli v 16. století z Rumunska (vyhnáni tureckými vpády) a přinesli si s sebou především zkušenosti s horským chovem ovcí. Kromě oblasti Javorníků byla druhou nejdůležitější drátenickou oblastí tzv. Spiš – oblast jihovýchodně od Vysokých Tater.

***chyba xml parseru***XML error at line 32 column 14 chyba Unknown