Kde najdete informace GEN-Europe
Zdroj: internetové stránky GEN-Europe
GEN-Europe (Evropská sekce Globální sítě ekovesnic) publikuje informace a články o ekovesničkách pravidelně v těchto médiích:

 • na svém webu GEN-Europe
 • pravidelně v anglickém časopise Permaculture Magazine
 • v některých evropských časopisech, které píší o trvale udržitelném životě (viz. pod textem)
 • ve svém pravidelně vydávaném tištěném zpravodaji (napište do některé ze dvou kanceláří GEN-Europe • AAM Terra Nuova (Itálie)

  Bugday (Turecko)

  Kurs Kontakte (Německo)

  LOS-net (Dánsko)

  Passerelle Eco (Francie)

  Permaculture Magazine (Velká Británie)

  EcoHabitar (Španělsko)

  Wegetarianski Swiat (Polsko)