Warning: xml_parse(): input conversion failed due to input error, bytes 0x88 0x20 0x75 0x76 in /data/web/virtuals/98041/virtual/www/subdom/wwwold/clanek.php on line 699

Warning: xml_parse(): input conversion failed due to input error, bytes 0x88 0x20 0x75 0x76 in /data/web/virtuals/98041/virtual/www/subdom/wwwold/clanek.php on line 699
Ekovesnicky.org NOSTALGIE - Sir Ebenezer Howard a Hnutí zahradních měst – 1.část
Sir Ebenezer Howard a Hnutí zahradních měst – 1.část
Zdroj: The Effect of Sir Ebenezer Howard and the Garden City Movement on Twentieth Century Town Planning
V r. 1898 vyšla kniha „Zítřek: mírová cesta ke skutečné reformě“ (To-morrow: A peaceful path to Real Reform). Jejím autorem byl sir Ebenezer Howard. Z dnešního pohledu tato kniha odstartovala změny v územním městském plánování v Británii. Ale ve své době se setkala spíše s ironickými ohlasy. Např. noviny Times napsaly, že jde „o vynalézavý ale spíše zábavný nápad, který se asi sotva podaří uskutečnit“.

Howard se v ní zamýšlí nad vhodnou organizací měst, aby tato byla zdravá pro život člověka. Ačkoliv ideje této knihy je možno směle srovnávat s utopisty 17. a 18. století, přeci jen je Howardův přístup velmi realistický a navíc již v minulosti v Anglii existovaly pokusy organizovat města podobným způsobem. Např. na počátku 19. století se snažilo Vesnické sdružení (Village Association) organizovat výstavbu v okolí Londýna (okolo Ilford) podobným způsobem, jaký později nacházíme v Howardově knize.

„Vzduch a otevřený prostor, stromy a voda, školy a kostely, květiny, keře a zahrady“ - tak popisuje myšlenky Vesnického sdružení časopis Edinburgh Magazine v prosinci 1848.

„Zahradní město nechť plnými doušky přijímá dary přírody – čerstvý vzduch a sluneční světlo. Také všechny místnosti musí zdravě větrány a prosvíceny sluncem“ - a toto píše sir Howard v r. 1902, ve své knize „Zahradní města budoucnosti“ (Garden City of Tomorrow).

Ideální město kruhového tvaru, nazvané „Victoria“, např. navrhl i James Buckingham v r. 1849. Od něj se zřejmě inspiroval i sir Howard. Projekt Victoria i projekt Vesnického sdružení byly soukromými iniciativami a stejně tak přikládal soukromým iniciativám velký význam i sir. Howard. Ačkoliv si zárove***chyba xml parseru***XML error at line 36 column 330 chyba Invalid document end