Komunita Twin Oaks (Dvojité duby) – USA
Zdroj: Internetové stránky komunity Twin Oaks
Naše komunita se nachází na venkově, v centrální části Virginie. Tvoří ji 100 členů – 85 dospělých a 15 dětí. Byla založena v r. 1967 a od začátku jsou jejími základními hodnotami spolupráce, sdílení, nenásilí, rovnost a ekologie.

Nejsme náboženskou skupinou, máme mezi sebou stoupence různých vyznání. Nemáme ani žádného „hlavního vůdce“, o všem rozhodujeme demokraticky společně, za jednotlivé projekty ale samozřejmě zodpovídají konkrétní „manažeři“ nebo „výbory“. Jsme ekonomicky soběstační a částečně soběstační i ve výrobě potravin. Sdílíme společně své finanční příjmy. Každý člen skupiny pracuje týdně 42 hodin buď v komunitním podnikání nebo dělá různé domácí práce. Každý člen komunity má zajištěné ubytování, stravu, zdravotní péči a osobní kapesné.

Vyrábíme lana, provazy, houpací sítě a závěsná houpací síťová křesla a na zakázku vyrábíme nábytek – tyto 2 oblasti tvoří většinu našich příjmů, přivyděláváme si i výrobou tofu a sestavováním rejstříků ke knihám. Tyto práce pro zajištění příjmů nám ale zaberou necelou polovinu pracovní doby. Kromě nich děláme i různé jiné práce, potřebné pro komunitu – pěstování ovoce a zeleniny, vaření, starost o děti, dojení krav apod. Většině z nás se tato pestrost líbí, nechceme dělat stále každý den totéž.

Mnoho z nás je politicky aktivních v otázkách míru, ekologie, feminismu a boji proti rasismu. Každé léto pořádáme „Shromáždění žen“ a „Konferenci komunit“, jíž se může zúčastnit kdokoliv – zkušený člen komunity stejně jako člověk, který svou cestu do komunity teprve hledá.

Od března do října pořádáme každé sobotní odpoledne prohlídku naší ekovesničky. Dozvíte se na ní o historii naší komunity, o kultuře a filozofii našeho společenství a zodpovíme vám všechny otázky, které vás budou zajímat. Prohlídka stojí 5$.

Můžeme vám také nabídnout speciální třítýdenní pobyt v naší komunitě. Během něho se můžete zažít sami na sobě fungování naší komunity. Zúčastnit se ho může kdokoliv, ať už uvažuje o členství v naší komunitě nebo ne. Pokud ale o členství uvažujete, pak se tohoto pobytu m
Warning: xml_parse(): input conversion failed due to input error, bytes 0x98 0xC3 0xAD 0x64 in /data/web/virtuals/98041/virtual/www/subdom/wwwold/clanek.php on line 699

Warning: xml_parse(): input conversion failed due to input error, bytes 0x98 0xC3 0xAD 0x64 in /data/web/virtuals/98041/virtual/www/subdom/wwwold/clanek.php on line 699
usíte zúčastnit.

Jak již bylo řečeno, naše komunita vznikla v r. 1967 na zásadách rovnosti a nenásilí. Původně jsme se inspirovali románem B.F.Skinnera „Walden 2“, avšak dnes už je to jen jeden z vlivů, které pomáhaly utvářet charakter naší komunity. Snažíme se především vytvořit zmenšený model trvale udržitelného využívání půdy, výroby potravin, využití energií a technologií, který by byl použitelný pro celou planetu.

***chyba xml parseru***XML error at line 94 column 2 chyba Invalid document end