Warning: xml_parse(): input conversion failed due to input error, bytes 0x88 0x20 0x6A 0x65 in /data/web/virtuals/98041/virtual/www/subdom/wwwold/clanek.php on line 699

Warning: xml_parse(): input conversion failed due to input error, bytes 0x88 0x20 0x6A 0x65 in /data/web/virtuals/98041/virtual/www/subdom/wwwold/clanek.php on line 699
Ekovesnicky.org NOSTALGIE - Komunita Lebensgarten Steyerberg e.V.
Komunita Lebensgarten Steyerberg e.V.
Zdroj: Internetové stránky Lebensgarten Steyerberg e.V.
Komunita Lebensgarten byla založena v r. 1985. Vznikla ve vesnici Steyerberg (Dolní Sasko) z kolonie řadových domů, které byly postaveny v r. 1938 pro ženy totálně nasazené ve zbrojním průmyslu. Ve 27 domech zde žilo cca 700 žen z Holandska, Belgie a Francie, které pracovaly v muniční továrně EIBIA. Za války byly domy ohrazeny plotem a hlídány. Práce v muniční továrně byla těžká a nebezpečná a pracovnice dostávaly špatnou stravu a trpěly i nedostatečným oblečením a špatným ubytováním.Po válce se osada ocitla v britské okupační zóně a byli zde uvězněni němečtí váleční zajatci. Tábor dostal jméno „Helena-lager“ a byl na tehdejší dobu značně zmodernizován a pořádaly se zde také kulturní a sportovní programy.

V r. 1983 zde zakoupil berlínský obchodník Christian Benzin cca 4 ha velkou oblast a založil zde postupně komunitu lidí vyznávajících vzájemnou úctu, toleranci a lásku a snažících se vědomě rozvíjet různé sociální a spirituální aspekty svého života. Důležitá je pro ně také ekologie a kooperace s přírodou.

***chyba xml parseru***XML error at line 72 column 11 chyba Unknown