La Comune di Bagnaia - Itálie
Zdroj: internetové stránky GEN-Europe
Komuna Bagnaia byla založena v 1979. Klade si za cíl sdílet lidské i ekonomické zdroje a chce v praxi vyzkoušet soužití skupiny lidí, založené na principech vzájemného respektu, spolupráce a rovnosti. Všechno v komunitě je vlastněno společně a všechna rozhodnutí jsou dělána cestou konsensu jejích členů. Komuna se snaží podporovat politickou, sociální a kulturní činnost svých členů stejně jako celé komuny. Každý člen (členka) si vybírá práci sám – ať už uvnitř komuny, tj. zemědělství nebo řemesla a nebo mimo ni s ohledem na své individuální tužby a dovednosti. V současnosti se skupina skládá z 15 lidí, polovina z nich pracuje mimo komunu, polovina na komunitní farmě.

Komuna a její farma se nachází blízko malého města v pahorkatině asi 10 km od Sieny. Díky tomu mohou její členové využívat jak výhod nedalekého města, tak výhod života uprostřed krásné přírody a lesů. Komuna obývá statek pocházející ze 14. století. Byl částečně upraven pro potřeby komuny. Kromě obytných částí je zde také stodola a seník, vinný sklep, garáže pro stroje, sýrárna a konzervárna, truhlářská dílna, umělecký ateliér a víceúčelová kulturní místnost.

Farma hospodaří ekologicky od r. 1990. Obhospodařuje 50 hektarů lesů, z kterých získává hlavně palivo a dále 30 ha zemědělské země, na níž se nachází vinice, olivový sad, obilná pole a zeleninové zahrady. Chovají se zde také krávy, prasata, slepice a včely. Většina produkce farmy se spotřebuje přímo v komuně, některé přebytky si kupují sousedé a přátelé.

La Comune di Bagnaia je nezisková organizace a je členem těchto asociací:
RIVA – Italská národní síť ekovesnic
GEN – Globální síť ekovesnic
AIAB – Asociace italských ekologických zemědělců
WWOOF – výměna pracovníků na ekologických farmách

Na farmě jsou vítání hlavně dobrovolníci v rámci pracovních výměn.

Adresa: Localitá Ancaiano, Sovicille 53018, Si, Itálie
e-mail: lacomune.bagnaia@libero.it
+39 0577 311014 (Telefon)
+39 0577 311051 (Telefon)
+39 0577 311014 (Fax)