Warning: xml_parse(): input conversion failed due to input error, bytes 0x88 0x75 0x6A 0x65 in /data/web/virtuals/98041/virtual/www/subdom/wwwold/clanek.php on line 699

Warning: xml_parse(): input conversion failed due to input error, bytes 0x88 0x75 0x6A 0x65 in /data/web/virtuals/98041/virtual/www/subdom/wwwold/clanek.php on line 699
Ekovesnicky.org NOSTALGIE - Mýty a pravda o komunitách
Mýty a pravda o komunitách
Zdroj: internetové stránky Intentional communities (IC)
Pro komunity, tedy záměrně vytvořené skupiny lidí, se v zahraničí používá název „intentional communities“ = záměrné komunity. Existuje i zastřešující organizace stejného názvu. Na jejich internetových stránkách jsem našel tento článek ( originál článku). Myslím si, že by vás mohl zajímat.

Mýtus: Dnes už neexistují žádné komunity, všechny zanikly v 60. a 70. letech.

Není to pravda. Mnoho komunit, které vznikly v 60. a 70. letech existuje dodnes a mnoho nových vzniklo zvláště v posledních letech. Na světě existuje několik tisíc komunit. IC pravidelně vydává adresář komunit. V r. 1991 v něm bylo 300 komunit, v r. 1995 pak 540.

Mýtus: Všechny komunity jsou si velmi podobné.

Není to pravda. Mezi komunitami existuje obrovská různorodost. Většinou členové komunity společně užívají půdu nebo obydlí nebo obojí a sdílejí společné vize a pracují pro společný cíl. Avšak cíle jednotlivých komunit se navzájem značně liší. Některé komunity vznikly se záměrem lépe sdílet různé zdroje a prostředky, jinde se vytvořily velké rodinné a sousedské komunity, další komunity si kladou za cíl žít ekologicky udržitelným životním stylem, jiné naopak vytvořili lidé, kteří chtějí sdílet podobné duchovní hodnoty. Některá společenství jsou zcela světská, jiná naopak hluboce duchovní. Některá společenství si kladou za cíl především službu bližním, např. válečným uprchlíkům, bezdomovcům, opuštěným dětem nebo postiženým lidem. Jiná společenství se zaměřují na osvětu a výchovu v otázkách ekologie, přírodního léčení apod.

Mýtus: Všechny komunity jsou ve skutečnosti „komuny“.

Mnoho lidí nerozlišuje mezi komunitou a komunou. Ale výraz „komuna“ se používá pro společenstva, v nichž mají členové společnou ekonomiku – mají společné hospodaření s penězi a majetkem. Většina komunit nejsou komuny. Na druhou stranu komuny samozřejmě existují a patří obvykle v komunitním hnutí mezi nejaktivnější.

Mýtus: Většina členů komunit jsou „hippies“.

***chyba xml parseru***XML error at line 60 column 11 chyba Unknown