Ekologická utopie, která se stává skutečností
Titul: Lidové noviny
Datum vydání: 17.1.2000
Autor: Jiří Jakoubek
Strana: 21
Z futurologických předpovědí chmurné ekologické budoucnosti naší planety až běhá mráz po zádech. Většina lidí se raději snaží na tyto prognózy zapomenout -zdá se totiž, že stejně není v silách jednotlivce něco změnit, a i kdybychom chtěli, nevíme jak. Existují však skupiny nadšenců i zapálení odborníci, kteří se cílevědomě a systematicky snaží prosadit v tomto směru změny. Spotřebovávat méně zdrojů, žít podle zásad úcty k přírodě a respektovat přirozené životní prostředí ostatních biologických druhů. Od základu měnit pravidla života lidské komunity i našeho zacházení s přírodou.

Ekologické komunity - ecovillages
Takzvané ecovillages - ekologické vesnice - jsou komunity, jejichž členové se rozhodli žít trvale udržitelným způsobem. To mimo jiné znamená uspokojovat své potřeby pokud možno z vlastní produkce tak, aby dané společenství mohlo existovat v harmonii s životním prostředím po řadu generaci. K jejich skromnému a co nejvíce soběstačnému životu neodmyslitelně patři určitý druh hudby, alternativní umění a také duchovní aktivity, například meditace. Mnozí členové ecovillages jsou bývali hippies nebo vyznavači a příznivci různých východních náboženství, především buddhismu a taoismu.

"Myslím, že každý z nás tuší, že na naší Zemi existuje nějaký lepší způsob života, který nás vnitřně obohacuje, a přitom neničí a nespotřebovává naše přirozené prostředí. Možná je to nějaký archetyp Rajské zahrady nebo jiný obraz harmonického života, ale všichni intuitivně víme, že je to uskutečnitelné,"

říká John L. Talbott, který strávil velkou část života v pravděpodobně nejznámější ecovillage světa ve Findhomu ve Skotsku a je jednou z jejích vůdčích osobnosti. Podobných "ekologických vesnic" je dnes po celém světě několik desítek. Nám nejblíž je ecovillage Lebensgarten v německém Steyerbergu, která připravuje pro EXPO 2000 v Hannoveru vlastní program s exkurzemi.

Půvab a krása malého
V půvabné krajině jihozápadní Anglie bylo založeno vzdělávací středisko, založené roku 1991 a nazvané podle ekonoma E. F. Schumachera. Schumacher se před třiceti lety proslavil knihou Malé je krásné (Small is Beautiful), ve které požaduje, aby si ekonomika zachovala rozměry přiměřené člověku.

Cílem Schumacher College je "přispívat k vytváření nové vize, jak řešit ekologickou krizi naší planety a jak najit nový a zdravější vztah člověka k Zemi". Pořádají se tu několikatýdenní kursy, ve kterých se prolínají přírodní vědy, filozofie, náboženství, umění, ekonomie, sociologie. Ve středisku přednáší lektoři tak zvučných jmen jako autor knihy Tao fyziky Pridjoť Capra, zakladatel hlubinné ekologie Arne Naess, ekofeministky Vandana Shiva či Charlene Spret-nak, autor alternativní biologické teorie morfíckých polí Rupert Sheldrake.

Přednášky se prolínají s meditacemi, domácími pracemi, zahrádkařením, výlety do přírody, s uměleckou činností, diskusemi a večerními zábavami se zpěvem, hudbou a tancem. Indický zakladatel koleje Satish Kumar říká: "Není správné, aby jeden člověk studoval a jiný po něm myl záchody." Žádná činnost tu není pokládána za "důležitější" nebo naopak "méněcennou". Účastníci kursů se sem sjíždějí z celého světa a najdete mezi nimi lidi nejrůznějšího věku i profese. Strava je tu čistě vegetariánská stejně jako v ecovillages; tím, že se zřeknete masa, totiž ušetříte značné zdroje, protože valnou část rostlinné výroby spotřebují hospodářská zvířata.

Ekologická setkání

Warning: xml_parse(): input conversion failed due to input error, bytes 0x88 0x20 0x6E 0xC4 in /data/web/virtuals/98041/virtual/www/subdom/wwwold/clanek.php on line 699

Warning: xml_parse(): input conversion failed due to input error, bytes 0x88 0x20 0x6E 0xC4 in /data/web/virtuals/98041/virtual/www/subdom/wwwold/clanek.php on line 699
V létě si lze vyzkoušet životní styl ecovillages na takzvané Ecotopii -setkání ekologických aktivistů, kde se "sny stávají realitou". Každý rok proběhne v jiném státě Evropy:

v létě 1996 se konala u nás v Libkovicích. Podle pořadatelů je to "letní univerzita, experiment, festival", jehož účastníci si mohou vyzkoušet, "jak žít společně, respektovat jeden druhého a respektovat přírodu kolem sebe".

Zakladatelé Ecotopie říkají o pravidlech soužití: "Všichni jsou si rovni, žádný jedinec ani skupina nesmí rozhodovat o tom, co je nejlepší pro jiného jedince nebo skupinu. Rozhodnutí týkající se celé skupiny se přijímají konsensem." Neexistuje tu žádná organizační struktura, žádná hierarchie. Vše se koordinuje vývěskami. Všechny organizační i jiné záležitosti se probírají tak dlouho, dokud se nedosáhne naprosté dohody: nikdo nesmí být proti. Jídlo je pochopitelně vegetariánské, v indickém stylu, a poplatky za ně se liší podle ekonomické vyspělosti země, odkud jednotliví účastníci pocházejí.

Během tří týdnů trvání Ecotopie v Libkovicích přišla na přetřes spousta témat: například lidské komunity, biopotraviny, jaderná energetika, alternativní zdroje energie, mírové hnutí, rekonstrukce Libkovic, permakultura (tj. zahradničení s co nejmenšími zásahy do systému, který napodobuje přirozený ekosystém lesa), squatting a jiné.

Experimenty v malém
I u nás v Čechách najdeme jednotlivé rodiny žijící záměrně skromně a orientující se místo konzumního způsobu života na rozvíjení místní komunity; často jsou to ekologičtí aktivisté nebo hluboce věřící křesťané. A řada lidí přispívá k vizi zdravějšího, přirozenějšího a přírodě příznivějšího života aspo***chyba xml parseru***XML error at line 66 column 357 chyba Invalid document end