Warning: xml_parse(): input conversion failed due to input error, bytes 0x88 0x20 0x6E 0x65 in /data/web/virtuals/98041/virtual/www/subdom/wwwold/clanek.php on line 699

Warning: xml_parse(): input conversion failed due to input error, bytes 0x88 0x20 0x6E 0x65 in /data/web/virtuals/98041/virtual/www/subdom/wwwold/clanek.php on line 699
Ekovesnicky.org NOSTALGIE - Komunity a etika mezilidských vztahů
Komunity a etika mezilidských vztahů
K této úvaze mě přivedlo několik rozhovorů s různými lidmi na téma etiky v mezilidských vztazích. Ty rozhovory byly vlastně dost podobné – debatovali jsme o tom, zda jsou lidé schopni a nebo nejsou schopni spolu navzájem soužít podle etických pravidel mezilidských vztahů. A také zda mají tato pravidla lidé „zakořeněná v sobě“ a nebo naopak, se jim musí těžce učit, protože jsou jim naopak vlastní „pravidla džungle“, tedy že silnější vyhrává a určuje pravidla.

Byl jsem ve všech rozhovorech toho mínění, že záleží především na tom, o co chce konkrétní jedinec či skupina lidí usilovat. Nicméně jsem se nad tímto tématem více zamýšlel, protože mě to přišlo jako zajímavá otázka ve vztahu k ekovesničkám a komunitám. Jsou lidé vůbec schopni chovat se k sobě dlouhodobě eticky v rámci komunity? Po nějaké době jsem pak otevřel knihu Erazima Koháka „Člověk, dobro a zlo“ a zde jsem našel zajímavé rozvinutí tohoto tématu.

Takže především, co je to vlastně etika. Podle této knihy je etika souhrnem pravidel lidského obcování, souhrnem odvěké lidské zkušenosti s tím, čeho je třeba, aby spolu lidé mohli vycházet a žít víceméně v míru, víceméně spokojeně. Podle pana Koháka je prý na etice nejzajímavější a zárove***chyba xml parseru***XML error at line 23 column 327 chyba Unknown