Historie ekovesničkového hnutí (5. část) - Dánská síť ekovesniček 1993-2004
Zdroj: internetové stránky Gaia Trust: www.gaia.org a www.gaia.dk
Autorka: Hildur Jackson
4. část

Návrh pro parlament – 100 milionů dánských korun na rozvoj ekovesniček
Vytvoření ekovesničky je téměř sisyfovská práce. Stále to je téměř zázrak, když se to povede. Je evidentní, že lidé si přejí, aby ekovesničky vznikaly. Podle našich analýz by rozvoji ekovesniček nejvíce pomohlo, kdyby jim byly poskytnuty pozemky a příslušná povolení. Výstavba budov a infrastruktury je rovněž finančně náročná, ale ceny pozemků jsou nesrovnatelně větší. Když ale poskytnete pozemky pro vytvoření ekovesničky, tak si můžete být jisti, že se dostane do rukou správným lidem. Dánská národní síť ekovesnic (LOS) proto vypracovala návrh pro dánský parlament, aby uvolnil 100 milionů dánských korun na 20 projektů, tj. 5 milionů na každý. Tato částka postačuje pro zakoupení potřebných pozemků v Dánsku. Na oplátku by si každá ekovesnička zvolila jedno z hlavních nosných témat (např. úprava odpadní vody, řešení konfliktů apod.), na které by se specializovala, takže by ve výsledku vzniklo 20 výzkumných stanic více méně zdarma. Zaslali jsme tento návrh parlamentu a věříme, že jednoho dne přinese své ovoce.

Účast na vytvoření Národní deklarace trvalé udržitelnosti
Čtyřicet dánských nevládních organizací se rozhodlo vytvořit Dánskou národní deklaraci trvalé udržitelnosti. Je to báječná iniciativa. Většina myšlenek, které se do ní promítly, se týkala ekologie. Tato deklarace jasně ukázala, že trvalá udržitelnost má také důležité sociální a kulturní rozměry. Ekovesničky jsou toho jasným příkladem. Na tyto aspekty je potřeba pamatovat, aby navrhovaná řešení měla šanci na dlouhodobý úspěch.

Spolupráce v rámci GEN (Globální sítě ekovesnic)
Od samého počátku existuje těsné propojení mezi LOS a GEN. V programech LOS vždy myslíme na mezinárodní spolupráci. V GEN pracovala řada dánských zástupců a v minulosti byla Insa Freese z Growth Highschool určitou dobu prezidentkou evropské sekce GEN.

Oslavy Dne Země
Den Země se slaví na celém světě již 30 let. LOS se rozhodla spojit oslavy Dne Země s oslavou jara a oslavami Dne ekovesniček. V r. 2003 se tyto oslavy konaly v ekovesnici Munksogaard. Zapojily se do něj všechny 4 bloky této ekovesničky. První polovina dne byla pracovní. Malovali jsme, zasadili jsme 4 stromy a sbírali jsme kameny. Potom se slavilo ve všech čtyřech blocích domů, které tvoří tuto ekovesničku. Součástí oslav byla hudba, jarmark, kavárna, oběd a semináře. Cenou Země byli oceněni lidé, kteří vykonali něco důležitého pro ekovesničky a pro Zemi.

(pokračování)