Historie ekovesničkového hnutí (4. část) - Dánská síť ekovesniček 1993-2004
Zdroj: internetové stránky Gaia Trust: www.gaia.org a www.gaia.dk
Autorka: Hildur Jackson
3. část

Národní soutěž o nejlepší trvale udržitelnou osadu pro 21. století
Tuto soutěž vyhlásila v r. 1997 dánská národní síť ekovesnic (LOS) ve spolupráci s Gaia Trust. Celkem 5 ministerstev přispělo financemi na udílené ceny. Ministerstvo životního prostředí zaplatilo organizování celé soutěže. Byla vytištěna i brožura s podmínkami účasti v soutěži. Tato soutěž nebyla zaměřena na ocenění jednotlivých staveb, ale snažila se ocenit celé osady, včetně obnovitelných zdrojů energie, hospodaření s vodou, sociálních vztahů v osadě , samozásobení potravinami apod. Celkem se našlo 53 skupin, které měly odvahu a předpoklady k tomu, aby se soutěže zúčastnily. Mnohé z těchto osad byly opravdu dobré, i když zvolily velmi rozdílné způsoby praktické realizace jednotlivých oblastí. Porota složená z lidí určených ministerstvy a LOS měla opravdu těžkou úlohu. Nakonec se rozhodla rozdělit celkovou částku 500 000 mezi 9 projektů ve formě prvních a druhých cen. Munksogaard, přestože byl tehdy ještě ve stádiu plánování, vyhrál jednu z prvních cen, jako představitel klasického modelu ekovesnic, Hertha jednu z druhých cen. Ceny předal dánský ministr životního prostředí v den podpisu Kyotského protokolu. Susan Marcia Pedersenová (nyní Klausová) vydala v r. 1998 krásnou a inspirativní knihu o oceněných projektech - „Vítejte v budoucnosti aneb trvale udržitelné osady v Dánsku“.

Financování
Velkou překážkou při budování ekovesnic je financování výstavby domů a infrastruktury. Tato stránka věci je pak dále komplikována např. společným vlastnictvím půdy, právy na prodej pro lidi, kteří projekt opouští apod. Také neobvyklé stavby jako větrné mlýny, biologické čističky vody a jiná ekologická zařízení celou věc dále komplikují. Tyto specifické faktory jsou oříškem pro banky a leasingové firmy, protože vyžadují zcela speciální vyčíslení rizik. LOS v této věci úspěšně lobovala u dánské vlády a podařilo se jí dosáhnout 30% státní záruky na půjčky poskytované na budování ekovesnic. Ale i přes toto nižší riziko mnohé finanční instituce nadále odmítají poskytovat půjčky na tyto účely.

Zde chceme žít
Kai Hansenová a Hamish Steward iniciovali výzkumný projekt, který měl zjistit, kde by lidé chtěli žít, kdyby si mohli vybrat zcela svobodně. Výzkum byl prováděn formou rozhovorů a výsledky byly jednoznačné – lidé chtějí žít v komunitách, protože věří, že to je cesta ke zlepšení kvality jejich života. A právě komunity jsou základem ekovesniček.

5. část