Warning: xml_parse(): input conversion failed due to input error, bytes 0x98 0xC3 0xAD 0x7A in /data/web/virtuals/98041/virtual/www/subdom/wwwold/clanek.php on line 699

Warning: xml_parse(): input conversion failed due to input error, bytes 0x98 0xC3 0xAD 0x7A in /data/web/virtuals/98041/virtual/www/subdom/wwwold/clanek.php on line 699
Ekovesnicky.org NOSTALGIE - Historie ekovesničkového hnutí
Historie ekovesničkového hnutí (3. část) - Dánská síť ekovesniček 1993-2004
Zdroj: internetové stránky Gaia Trust: www.gaia.org a www.gaia.dk
Autorka: Hildur Jackson
2. část

Rozvoj ekovesničkové kultury
Během 10-ti let existence naší organizace mě nejvíce oslovila myšlenka rozvíjení nové kultury, ekovesničkové kultury, kterou vytváří svobodní lidé. Náš symbol „trvale udržitelného kruhu“ tuto novou kulturu popisuje. Vždy sedíme v kruhu. Přemýšlíme nebo mlčíme společně velmi často. Učíme se naslouchat a neztrácet naladění. Tím se účastní řešení problému celá osobnost a ne jen rozum. Proto se během mítinku často různě pohybujeme, zpíváme nebo zkoušíme dělat nějakou práci. Každý a vše je považováno za důležité. Žádné tituly u nás nemáme a oslovujeme se jen křestními jmény. Každý se zapojí do té oblasti, kterou sám považuje za důležitou. Hovořit o lásce mi připadá stále jako příliš silné slovo, ale každopádně cítím mezi lidmi v našem hnutí obrovskou solidaritu. Tak vzniká silná síť. Když byli přátelé z Afriky na návštěvě v ekovesnici Dyssekilde, kde se učili stavět z vepřovic, tak chtěli být raději s námi, než se svým doprovodem dobrovolníků. Poprvé cítili, že jsou u nás na severu přijímáni jako rovnocenní. Ale i my se učíme ze zkušeností, které mají lidé, jež nás navštíví. Obvykle vědí mnohem více o komunitách a jejich životě. Vinyi ze Srí Lanky (Sarvodaya) se často ptáme na názor, protože má praktické zkušenosti s několikaletým řízením 13 000 vesnic.

Já bych ráda rozvíjela myšlenku „volných lidí“. Věřím, že pouze v komunitě se může plně projevit osobnost člověka. Lidé mohou díky ní být opravdoví, mohou být sami sebou. Samozřejmě, že nic nejde bez problémů. Změnit kulturu, to chce čas. Neseme si s sebou všechny problémy kultury, z níž jsme přišli. Ale lidé se dokáží změnit rychle. Uvedu pár příkladů.

Habitat II v Istambulu
Formálně byla Globální síť ekovesniček (GEN = Global Ecovillages Network) založena v r. 1996 v Istambulu. Bylo nás 5 z Dánska, kteří jsme se k tomuto kroku dlouhodobě chystali a dalších 15 bylo z jiných zemí. Kai Hansenová, Hamish Stewart a Heidi jezdili s dodávku sem a tam a vozili vše potřebné, vybudovali jsme ukázkovou zeď ze slámy a hlíny, větrný mlýn, sluneční panely, globální mapu všech ekovesniček, připravili promítání videofilmů a zařídili přístup na internet, abychom mohli využít přes 4000 stránek materiálů o ekovesničkách na www.gaia.org. Spolu s Rashmi Mayur z Mezinárodního ústavu pro udržitelnou budoucnost (IISF) v Mumbai jsme připravili přes 40 workshopů a také brožuru, kterou jsme pak vydali v 5000 výtiscích. Byl to velký přelom pro naše hnutí a užili jsme si mnoho zábavy. K našim každodenním tancům ve velkém kruhu se připojovalo mnoho lidí. Pro školu architektury nám místní řemeslníci postavili za 10 dnů dům v duchu místních tradic, jako ukázku trvale udržitelného bydlení. Dokonce se k nám přidalo i několik členů dánského vyslanectví. Díky naší akci se sešli členové různých tureckých projektů a vytvořili na místě národní tureckou síť. ***chyba xml parseru***XML error at line 34 column 1286 chyba Invalid document end