Warning: xml_parse(): input conversion failed due to input error, bytes 0x88 0x6F 0x76 0xC3 in /data/web/virtuals/98041/virtual/www/subdom/wwwold/clanek.php on line 699

Warning: xml_parse(): input conversion failed due to input error, bytes 0x88 0x6F 0x76 0xC3 in /data/web/virtuals/98041/virtual/www/subdom/wwwold/clanek.php on line 699
Ekovesnicky.org NOSTALGIE - Historie ekovesničkového hnutí
Historie ekovesničkového hnutí (2. část) - Dánská síť ekovesniček 1993-2004
Zdroj: internetové stránky Gaia Trust: www.gaia.org a www.gaia.dk
Autorka: Hildur Jackson (je také autorkou připojeného obrázku - zobrazuje ekovesničku Fjordvang)
1. část

Počátky
Dánská síť ekovesniček vznikla v dubnu 1993 v Meilgaard. Ross a já jsme sa pak hned přestěhovali na druhý konec Dánska, abychom se skupinou lidí, mezi nimiž byli i Robert a Diana Gilmanovi, založili ekologickou a spirituální komunitu Fjordvang. Oslovili jsme i lidi z dalších ekologicky, socálně a duchovně zaměřených projektů, zda by se připojili ke vznikající národní síti ekovesniček.

Známá dánská herečka Jytte Abildsdstrom se stala kmotrou celého projektu a pomáhala mu na svět. Když jsme vytvářeli chartu naší organizace, narazili jsme na problémy s termíny a použitými formulacemi – ekologicky založení lidé obtížně přijímali slovo „láska“, které prosazovali jiní a naopak. Nakonec zvítězila formulace „obnova přirozených koloběhů na všech úrovních v přírodě i v lidech“. Ta vyhověla jak ekologicky tak i duchovně zaměřeným členům – každý si pod ní představil to své. Někdo koloběh prvků v půdě, někdo koloběh energií v čakrách. Tato definice je velmi blízká tomu, co popisuje Ken Wilber ve své knize „Teorie všeho“. Od té doby jsme neměli žádné zásadnější problémy při vzájemné spolupráci.

Učit se od všech
Během uplynulých let se ekovesnice navzájem navštěvovaly a učily se od sebe navzájem a výbor naší organizace se scházel každé 2 měsíce, vždy v jiné ekovesnici. Všechny schůze výboru jsou přístupné všem členům a ti toho často využívali. Čtyřikrát ročně vydáváme náš společný časopis LOSNET. Některá čísla byla speciálně věnována důležitým tématům jako podnikání v ekovesničkách, sociální ekologie, ekologické stavby, vzdělání apod. Časopis se, stejně jako výbor, během let rozšiřoval, ale v posledních letech máme stálou kancelář se dvěma sekretářkami v ekovesnici Hertha.

Získali jsme řadu státních grantů i grantů od nadace Gaia Trust. Na postu prezidenta naší organizace se vystřídalo 6 lidí, z toho polovina mužů. V našich ekovesničkách nemáme žádné problémy ve vztazích mezi pohlavími. Nikdo není upřednost***chyba xml parseru***XML error at line 38 column 265 chyba Unknown