Historie ekovesničkového hnutí – 1. část
Zdroj: internetové stránky Gaia Trust: www.gaia.org a www.gaia.dk
Gaia Trust je dánská charitativní asociace založená v r. 1987 z iniciativy Rosse a Hildur Jacksonových, s cílem podporovat přechod k trvale udržitelné a více duchovně založené společnosti.

O ekovesničkách se pravděpodobně poprvé začalo mluvit v r. 1991. Tento termín zřejmě jako první použili Diana a Robert Gilmanovi z Context institutu v Seattle, na své přednášce na semináři Gaia Trust v září 1991 v Thy, v Dánsku.

Semináře se zúčastnili zástupci různých projektů z celého světa. Tyto projekty popsali Gilmanovi ve své zprávě „Ekovesnice a trvale udržitelné komunity“. Jednalo se o dobře fungující komunitní projekty jako Solheimer na Islandu, Damanhur v Itálii, Findhorn ve Skotsku, Crystal Waters v Austrálii, Lebensgarten v Německu a Auroville v Indii, stejně jako o komunitu hippies The Farm v Tennessee a nebo městskou komunitu v Los Angeles a také zde byla uvedena různá centra pro využití obnovitelných zdrojů energie.

Termín ekovesnice (ecovillage) vznikl z potřeby zavést nové označení, názornější než „trvale udržitelná společenství“.

Dánská síť ekovesniček byla první národní sítí ekovesniček, založena byla v r. 1993. Dá se tedy říci, že moderní ekovesničkové hnutí má své kořeny v Dánsku, podobně jako cohousingové hnutí, jehož kořeny sahají v Dánsku až do 60-tých let. Dánsko má v poměru k počtu svých obyvatel patrně největší procento lidí žijících v ekovesničkách. Dánskou síť ekovesniček (Landsforening for Ekosamfund) nyní tvoří 49 komunit. Již 10 let vydává svůj vlastní časopis a je široce uznávána a jejích zkušeností využívá mnoho lidí z celého světa.


Manželé Gilmanovi se svou dcerou - foto z r. 1989.

2. část