Warning: xml_parse(): input conversion failed due to input error, bytes 0x88 0x20 0x73 0x70 in /data/web/virtuals/98041/virtual/www/subdom/wwwold/clanek.php on line 699

Warning: xml_parse(): input conversion failed due to input error, bytes 0x88 0x20 0x73 0x70 in /data/web/virtuals/98041/virtual/www/subdom/wwwold/clanek.php on line 699
Ekovesnicky.org NOSTALGIE - Ekovesničky nejsou návratem do minulosti
Ekovesničky nejsou návratem do minulosti
Zdroj: materiály GEN Europe
Současnému ekovesničkovému hnutí (a stejně tak i hnutím jemu názorově blízkým) bývá občas předhazováno, že se snaží o návrat do historie, že popírají „pokrok“ a výdobytky „moderní doby“, že se chtějí vracet do „tmářského středověku“ apod. Podobné věci byly předhazovány i ve 30. letech prof. Růžičkovi, když se snažil uvést do života svou ideu eubiotických osad. Na tyto výtky odpovídají obyvatelé dnešních ekovesniček podobně jako kdysi prof. Růžička – není to pravda, nesnažíme se vracet do minulosti. Naopak jsme přesvědčeni, že ekovesničkový způsob života je do budoucna jediným možným a jediným trvale udržitelným životním stylem.

***chyba xml parseru***XML error at line 19 column 11 chyba Unknown