Přepichováni či pikirování.
Zdroj: časopis Česká flora, ročník 2, r. 1894
Pikírování je v zahradách všeobecně užívaný i srozumitelný výraz pro přesazování mladých semenáčků, ale jak lehce pochopitelno, nebývá však milovníky rostlin, kteří se dle knih řídí, správně mu porozuměno, proto budiž v krátkosti malé vysvětlení.

Přepichování není nic jiného, než přesazování zcela malých semenáčků z misek, hrnků nebo pařeniště na malou vzdálenosť do jiných misek, truhlíčků, hrnků, pařeniště nebo na záhony aby zde při dostatečném rozšíření mohly lepší kořínky vytvořiti, aby později vysazeny byvše na vlastní své stanovisko, již náležitě byly sesíleny. Tak např. sejí se jemnosemenné květiny, jako Calceolarie, Lobelie, Petúnie a t. d vždy do misek a vzcházívají skoro vždy hustě, tak že by po 10-15 dnech, ponechány byvše v osevních nádobách, navzájem se potlačovaly, dusily a vyčouhle rostly proto přepichují se zcela mladé do jiných misek nebo prkených truhlíčků, aby každá jednotlivá rostlinka stála ojediněle. Při tom však dbá se, aby se hodně rostlinek stěsnalo do jediné nádoby. Byť by i takto dosti husté stály, stojí přec oddáleněji než v misce výsevní, mohou se lépe rozložiti, více kořenů vytvořiti, stávají se silnějšími a ujímají se mnohem jistěji, když se později na své stanovisko přesadí. Překážejí-li si přepíchané rostliny navzájem ve vzrůstu, mohou se ještě jednou o něco řidčeji než před tím propíchati. Mnohé jemnější semenáčky vyžadují docela několikeré přepichování, než se mohou do hrnečků nebo na záhony vysaditi; platí to zejména o takových, které zkysáni země nerady snášejí, jako na př. Cyclamen, Begonia a Calceolaria.

Přepichovaná rostlina, tedy jednou nebo vícekráte přesazená, má vždy větší cenu než taková, která nebyla přepichována, to jest taková, která až do přenesení na ustanovené místo zůstala nepřesazena v původní osevní misce nebo pařeništi státi. Přepichujte, jak jen možno, a to nejen všecky jemné květiny, ale i leckeré zeleniny, neboť věnovaný čas a píle se mnohonásobně nahradí.

Erf. G.