Warning: xml_parse(): input conversion failed due to input error, bytes 0x88 0x75 0x6A 0xC3 in /data/web/virtuals/98041/virtual/www/subdom/wwwold/clanek.php on line 699

Warning: xml_parse(): input conversion failed due to input error, bytes 0x88 0x75 0x6A 0xC3 in /data/web/virtuals/98041/virtual/www/subdom/wwwold/clanek.php on line 699
Ekovesnicky.org NOSTALGIE - Ošetřování hnojiv na hnojišti
Ošetřování hnojiv na hnojišti
Zdroj: časopis „Rádce čs. rolník“, r. 1929, autor neuveden
Přijdete-li do statku, podívejte se na dvoře na uložený hnůj na hnojišti a vidíte, jaký hospodář ve statku obývá. Je podivno. jak málo pozorností se hnoji u nás věnuje, ač je přece známa důležitost a nenahraditelnost chlévské mrvy. Mnohde dokonce je umístěno hnojiště tak, aby se všecka voda ze dvora do něj stékala, aby prý hnůj dobře uhnil. Za deštivého počasí voda z hnoje vytéká na náves. Zemědělec tu stává se vlastním škůdcem.

Ing. Demela v "Mor. Hospodáři" dokonce odsuzuje polévání hnoje močůvkou a praví, že účel polévání, aby totiž hnůj dobře zhnil a stal se špekovitým, je pochybený, protože hnůj nemá býti nikdy tak uhnilý, aby se stal mazlavým a má míti ve všech vrstvách, jak hořejších, tak i spodních zachovanou strukturu stébel.

***chyba xml parseru***XML error at line 26 column 14 chyba Unknown