Warning: xml_parse(): input conversion failed due to input error, bytes 0x88 0x75 0x6A 0x65 in /data/web/virtuals/98041/virtual/www/subdom/wwwold/clanek.php on line 699

Warning: xml_parse(): input conversion failed due to input error, bytes 0x88 0x75 0x6A 0x65 in /data/web/virtuals/98041/virtual/www/subdom/wwwold/clanek.php on line 699
Ekovesnicky.org NOSTALGIE - Hlasy z minulosti
Hlasy z minulosti
Zdroj: Sedmá generace
Autorka: Naďa Johanisová
Vyprávěním o znovuobjevených alternativních ekonomických systémech začíná v novém ročníku seriál Z ekonomického kapsáře Nadi Johanisové.

Znáte ten příběh o chudém chalupníkovi, kterému se zdál třikrát za sebou stejný sen? Nabádal ho, aby šel do Prahy, tam je prý starý most a v jeho zdivu najde poklad. Když se tam konečně vypravil, našel jen spoustu spěchajících lidí a stráže u věží. Po pokladu ani památky. Konečně se svěřil jednomu ze strážných, a ten se mu vysmál. Kam prý by on sám přišel, kdyby věřil snům? To už by dávno musel opustit svou budku a vydat se do jakési zapadlé vesničky, kde zase jemu se zdálo, že najde poklad. A zkoprnělému chalupníkovi popsal velmi přesně jeho vlastní vesnici, domek a pec. Ten se vrátil domů — a samozřejmě vykopal pod pecí hrnec zlaťáků.

Jen hlupáci nevěří pohádkám. Já jsem například tu výše popsanou zažila na vlastní kůži. Protože už mnoho let slídím po pozitivních alternativách převládajícího ekonomického samopohybu, odjela jsem na britské ostrovy, abych studovala tamní tradici lokálního, demokratického a etického podnikání. Našla jsem si cestu do malé knihovny nedaleko Oxfordu, kterou před devadesáti lety založil velikán irského družstevního hnutí, Horace Plunkett. V polici tu ležela velká krabice s nápisem „Československo“. Začetla jsem se a nemohla jsem oči odtrhnout. Odpočívaly tu, nedotčeny zubem válek, revolucí, cenzorů a konfiskací, zapomenuté doklady o naší vlastní slavné a téměř zapomenuté minulosti. Ze stránek, do kterých středoevropan nejspíš po řadu desetiletí nenahlédl, nadšeně promlouvali dávno mrtví Češi, Němci a Židé. Podrobně popisovali alternativní ekonomické systémy, založené na kombinaci svépomoci a solidarity v zemi, kde v roce 1937 existovalo přes 15 tisíc ekonomických, demokratických, svépomocných sdružení — družstev — s více než 4 miliony členy.

Pionýři z Anglie
První družstva se u nás objevila, stejně jako v Anglii, již ve čtyřicátých a padesátých letech 19. století, čili za hlubokého Rakouska-Uherska. V sedmdesátých letech byla již natolik silná, že se podařilo (díky českému právníkovi Antonínu Randovi) prosadit velmi kvalitní c. a k. zákon, a ten zase pomohl dalšímu rozkvětu družstev u nás. V úvodu k reprezentativní anglické publikaci o československém družstevnictví z roku 1925, kdy už družstva byla v plném rozkvětu, píše poslanec a družstevní činovník F. Jirásek: „Naši britští přátelé určitě rádi uslyší, že československé … družstevní hnutí zůstává věrné principům rochdaleských pionýrů, a tak napl***chyba xml parseru***XML error at line 34 column 735 chyba Unknown***chyba xml parseru***XML error at line 34 column 735 chyba Unknown***chyba xml parseru***XML error at line 34 column 735 chyba Unknown