Tramping, Skauting, Woodcraft
hnutí návratu k přírodě a přirozenosti

Při hledání českých internetových materiálů o návratu k přírodě a přirozenosti jsem našel i pár odkazů na trampské osady. Přiznám se, že nejdřív mi to nedošlo a pominul jsem je. Ale později jsem si uvědomil, že u nás - v zemích bývalého Československa - má vlastně hledání přirozenosti a návrat k přírodě dlouhou tradici. A touto tradicí je mimo jiné právě tramping, který se mohutně rozvinul v dobách první republiky. Vždyť trampské osady je možno chápat jako první ekovesničky u nás!

A nesmíme zapomínat ani na skauting a nebo westernová hnutí či hnutí Woodcraft, které se snaží oživit tradice severoamerických indiánů. Všechna tato hnutí mají několik společných rysů:

 • jejich členové obvykle vytvářejí malé komunity - ať už to jsou skautské oddíly nebo westernové ranče či woodcraftové kmeny
 • snaží se hledat svůj ideál v tradičních hodnotách, v sepětí s přírodou a přirozeností
 • snaží se za tím účelem vytvářet si své malé ekovesničky v přírodě - trampské osady, ranče, indiánské tábory, turistické základny

  Nesmírně mě tohle pochopení potěšilo. Když k tomu přidám ještě informace o Eubiotice, o níž jsem už psal, pak mi vychází zjištění, že u nás máme mohutné kořeny a dlouhou tradici hnutí, směřujících k tradičním hodnotám, k návratu k přírodě a přirozenosti cestou komunit a ekovesniček. Takže bych řekl, že "jsem tady správně" se svými stránkami o komunitách a ekovesničkách...

  Kde najdete na webu informace o trampingu a trampských osadách:
 • Trampská nit
 • Odkazy na trampské osady
 • Odkazy na trampské osady na www.seznam.cz

  Informace o skautingu a dalších podobných organizacích:
 • Skaut-Junák
 • Česká Tábornická unie
 • Pionýr - dnes už naštěstí jiný než dříve... :o)

  Něco o indiánských tradicích:
 • Shamana
 • Hnutí Woodcraft v ČR