Milí přátelé,

v tomto e-mailu si můžete přečíst:
- O tom, jak se stát podporujícím členem PermaLotu (PL) tím, že pomůžete
ulehčit následky Tsunami.
- O novinkách z PermaLotu
- O programu PermaLotu na rok 2005
- O celkovém plánu pro rok 2005
- O našich přepracovaných stanovách a struktuře
- O našem novém poradním sboru
Pokud ovšem nemáte příliš času, abyste se začetli do jakéhokoliv z
těchto textů, pak vám přejeme vše nejlepší s vírou, že vaše úsilí v
novém roce pomůže vytvoření více ekologicky udržitelné planety.
Jménem Rady PermaLotu,
Max a Radka

Tento text zveřejníme také na našem webu, pokud by vaše počítačové
vybavení nezvládlo číst diakritiku.

*Tsunami – členství:*

Před 15 lety strávil Max 26.prosince v národním parku na jednom z malých
pobřezních ostrovů Thajska – jednom z mnoha ostrovů, které byly zničeny
během Tsunami právě 26.prosince 2004. Je pravda, že PermaLot potřebuje
mnohem více finančních zdrojů, přece jen jsou naše potřeby vedlejší v
porovnámi s potřebami například jedné asijských rybářské rodiny, která
přišla o svůj majetek i členy rodiny, nemluvě o životním prostředí,
které také utrpělo, které je však až tím posledním, co se v dnešních
dnech zmiňuje ve zprávách.

Rada PL se rozhodla pro symbolickou pomoc. Tedy každý, kdo nám zašle
potvrzení, že podpořil některou z mnoha mezinárodních organizací na
pomoc lidí v těžké životní situaci, a to částkou větší než 200 Kč, bude
automaticky přijat jako podporující člen (člen C) PermaLotu. Je také
možné složit částku na účet PermaLotu s označením „Tsunami“ a my najdeme
vhodnou organizaci, které se zaměřuje na pomoc a zároveň na udržitelný
rozvoj životního prostředí a částku jí odešleme. Pokusíme se také
zjistit, jestli existuje banka či jiná instituce, která by takto
nastřádané prostředky chtěla zdvojnásobit.

Stanete-li se členem PL, i bez placení, budeme vás informovat o našich
činnostech, zašleme vám pozvánku na naši letní oslavu určenou pouze pro
členy a a svým členstvím nás podpoříte politicky, morálně i v rámci
našeho fundraisingového úsilí.

*Novinky:*

Rok 2004 byl jako vichřice také v jiném smyslu. Kvůli požáru v roce 2003
jsme oslavili Novým rok v malém bytě v Olomouci. Byt nyní sdílíme s
mladými manželi, kteří před Vánoci otevřeli v Olomouci prodejnu s
biopotravinami „Bazalka“ a „Dobrou čajovnu“. My sami nyní renovujeme
starou farmu 4-5 km od Svojanova, ve vesnici Podolí u Bouzova. Znamená
to, že jsme blíže PermaLotu a v lepších podmínkách, zatímco stále čekáme
na nezbytné územní rozhodnutí, abychom tam mohli postavit domky.

Také v roce 2004 nás navštívilo kolem 200 lidí, včetně dobrovolníků, z
nichž Marek, Robert a Pedro s námi zůstali mnoho měsíců, jiní přišli jen
na víkend. Náš roční rozpočet se drží na úrovni kolem 1 milionu Kč, je
však více finančně udržitelný díky našim různorodým činnostem: Investice
do tábora se nám již vrátily a sušené jablečné kostky se dobře
prodávají, také v zahraničí. Vypomohli jsme Hnutí DUHA v Olomouci
založit obchod s kopírovacími službami tím, že jsme kopírku vyměnili za
sušené jablka. Poslední kus našich zemědělských pozemků je nyní 100%ně
bio (od listopadu) a také sad se mění a blíží permakulturnímu návrhu.
Dočasně jsme oplotili 2 ha pole nad Svojanovem, abychom ochránili nově
vysazený biokoridor z 218 stromků a keřů kolem jeho hranic. Rozeslali
jsme inzerát, že hledáme farmáře pro naše pozemky. V sadu jsme
vybudovali naučnou stezku, která by nám měla ulehčit od zodpovídání
spousty dotazů, které stále dostáváme. Je přístupná také na našich
webových stránkách, díky Lence (Radčině sestře, která se zabývá
grafickým designem a také navrhuje oblečení z konopí:
http://lenorek.mysteria.cz)

Něco z politické úrovně: Pracujeme na vytvoření akčního plánu pro „Gaia
University“ (nebo jinak Traveling School of Life – cestovatelská škola
života), což se dále projevilo v naší účasti na mezinárodním
mládežnickém vzdělávání. Naším podnětem je mimojiné to, že máme zájem,
aby k nám chodili mezinárodní studenti, a my se tak mohli zaměřit na
skutečné vzdělávání, spíše než na nezkušené „turisty-dobrovolníky“,
kteří vyčerpávají naši energii. Snažíme se zapojit permakulturu do
mezinárodních agro-environmentálních opatření a založit „environmentální
centrum“ v PermaLotu. Bohužel jsme opět museli ukrojit příliš velký díl
našeho času na otázky spojené se stavebním úřadem, což během léta vedlo
k tomu, že Krajský úřad poukázal na to, jak stavební úřad udělal značné
množství chyb při správě našeho případu. To mělo za následek, že museli
celý případ otevřít znova, a tak způsobit další rok zpoždění a
byrokratických nepříjemností.

*Program PermaLotu na rok 2005*
O něco níž najdete náš současný program, v němž dominují nové
permakulturní víkendy s různými externími lektory. Tyto víkendy budou
zaměřené více na vzdělávání, než byly naše předchozí pracovní
víkendovky. Podrobný program si prosím přečtěte na webových stránkách.

S radostí vám oznamujeme, že David Holmgren (partner Billa Mollisona při
vytváření permakultury) přijede a jeden týden v květnu u nás zůstane na
návštěvě. Doufáme, že se mnozí z vás zúčastní kurzu, který se bude točit
kolem univerzitní učebnice permakultury, kterou Radka v současné době
jazykově sjednocuje a částečně překládá. Díky úsilí sedmi z vás je
většina knihy již přeložená.

*Rok 2005 v PermaLotu*

Leden:

Záměr: Kácení stromů, editování knihy a zpravodaje, vyřizování
politických záležitostí + uvítání a hostění stážistů přírodního stavění.

Únor:

Záměr: Prořezávání, editování knihy a zpravodaje + hostění stážistů
přírodního stavění.

Březen:

Záměr: Na cestě za Travelling School of Life (účast na kurzu hostitelů)
a hospitace ve Waldorfské škole v Dánsku

Pátek 25. Holistické roubování, prořezávání a sázení stromů s Wanatou
Cena: 500,-

Neděle 27. /Blíže v programu “Permakulturní víkendy v PermaLotu”/

^ Duben:

Záměr: Prořezávání…+ Zahrada v Podolí, příprava záhonů v zahradě

Pátek 15. Sázení stromků, oplocování a sluneční pasti s Šimonem a Katoua
z o.s. Mrkev

Neděle 17. /Blíže v programu “Permakulturní víkendy v PermaLotu” /Cena:
500,-

Pátek 29. Stavění tábora s Hnutím Brontosaurus – Grasshoppers: Postavíme
týpí, pyramidy

Sobota 30./ /a stany, a započneme s prací na novém solárním/sanitárním
vozítku Bezplatné!

Květen:

Záměr: Zahrady a infrastruktura: Hostění 3 studentů z Travelling School
of Life, kteří se budou učit o permakultuře/multifunkčním zemědělství//

Neděle 1. ^ …/ Všichni půjdeme slavit na EDO v Olomouci (Ekologické dny
Olomouc)/

Pátek 6. Zahrada bez rytí s Jaroslavem Svobodou (Ekozahrada() Cena: 500,-

Neděle 8. /Blíže v programu “Permakulturní víkendy v PermaLotu”/

Pondělí 9. David Holmgren bude podepisovat svou knihu a hovořit v
Olomouci na široké téma “Co je to permakultura?” Jak propojit
energetickou špičku s permakulturním řešením Cena: 50,-

Úterý 10. David Holmgren bude podepisovat svou knihu a hovořit v Praze
na široké téma “Co je to permakultura?” Jak propojit energetickou špičku
s permakulturním řešením

Středa 11./ “Povzbuzení místního prodeje a zpracování finálních výrobků”/

- Pátek 13./ /Třídenní seminář zaměřený na odborníky ovocnářského
průmyslu (viz přiložený program). Ubytování v hotelu v Kozově. Cena: 500,-

(Čtvrtek 12.) Potravinové inkubátory pro drobné podniky; zprostředkování
místního podnikání & rozvoj venkovské zaměstnanosti: David Holmgren &
Max Vittrup Jensen a:

Permakulturní řešení energetické špičky, od Davida Holmgrena, Austrálie
Cena 100,-

Pátek 13. Kurz o nových permakulturních principech,povede David
Holmgren,Austrálie

Neděle 15. Dvoudenní interaktivní hloubková pracovní dílna zamýšlená pro
absolventy PDC a/nebo čtenáře PP&PBS s vědomím a zkušeností v otázkách
udržitelnosti a se znalostmi PC literatury.

Ubytování v ubytovně ve Svojanově. (Eco-rates) Česká cena: 3000,-

Pátek 20. Integrované sanitární řešení s Fratiškem Kurtinem (Ecoshop.com)

Neděle 22. /Blíže v programu “Permakulturní víkendy v PermaLotu”/

Pátek 27. Budeme hostit seminář pro Unii Slovensko-indického přátelství

Neděle 3/6.

Červen:

Pátek 11. Kváskový chleba s Františkem Žáčkem

Neděle 13. /Blíže v programu “Permakulturní víkendy v PermaLotu”/ Cena:
500,-

Pátek 26. Oslava letního slunovratu

Neděle 28. Všichni příznivci PermaLotu jsou zváni na oslavu letního
slunovratu. Společně budeme objevovat uměleckou tvořivost při tvoření
tzv. landart: dočasných i stálých… budeme se radovat v lese, užívat si
potní chýše a jezer..…vemte s sebou hudební nástroje. Cena: 100,- +
zahrnuje členství v PL

Červenec:

Záměr: Můžeme vám nabídnout náš tábor??? Sekání trávy, údržba
infrastruktury a vnější hliněná omítka v Podolí

Seminář přírodního stavění v Podolí…? Bude oznámeno…

Srpen:

Další permakulturní víkend.... bude oznámeno

/Blíže v programu “Permakulturní víkendy v PermaLotu”/

Jeřabiny…

Září-listopad:

Jablka…

Prosinec:

Spánek…

Jistě jste si všimli, že letní měsíce jsou stále poměrně prázdné a
nenaplněné programem. Zde vás chceme povzbudit k tomu, abyste
zorganizovali tábor či seminář s vaší spřátelenou skupinou jogínů,
rodičů, biodynamiků-makrobiotiků, či politickou organizací atd. Je to
jednoduché. My vám poskytneme základní infrastrukturu včetně skvělé
vegetariánské biostravy a vy se postaráte o program pro vaši skupinu...

*Celkový plán na rok 2005*

Doufáme, že v roce 2005 se nám podaří ustanovit novou administrativní
strukturu (nahlédněte na web), abychom mohli delegovat různé úkoly lidem
na různých pozicích, abychom mohli vydat regionální zpravoaj, vést
pilotní projekt přírodní školy, vydat permakulturní knihu, renovovat
značnou část farmy v Podolí technikami přírodního stavění, dát SolarTrac
do pořádku, aby fungoval lépe, vylepšit infrastrukturu tábor a zároveň
pokračovat v politické práci a možná započít mobilní moštárnu jablek!

Na webu najdete pozice, které potřebujeme. Prosím podívejte se tam,
máte-li o ně zájem.

*Přepracované stanovy a struktura*
Během Vánoc proběhla dvoudenní schůzka Rady. Jako pozorovatelé z řad
členů C se jich zúčastnili také František Žáček a Petr Zatloukal.
Pracovali jsme na drobných změnách stanov, které byly vytvořené před 3,5
lety. Nyní by měly být vhodněji formulované pro běžné použití v
organizaci. Brzy budou přístupné i na webu. Povídali jsme si také o
strategickém rozvoji PermaLotu. Krátce shrnuto budeme se rozšiřovat o
majetek v Podolí a budeme se snažit zastávat teorii o „pootevřených
dveřích“, nikoliv o „dveřích otevřených široce dokořán“. Je to
doporučený způsob pro kohokoliv, kdo se zajímá o založení komunity.

*Nový poradní sbor*
Zároveň s odesláním této zprávy jsme se konečně dostali k tomu, že jsme
vyzvali skupinu lidí sestávající ze zástupců asociace Ekodům,
Permakultura (CS), Mrkev o.s., Pro-Bio, Obce Bouzov, místních lidí ze
Svojanova, Olomouckého kraje a našich podpůrných členů, aby se podíleli
na našem rozhodování pomocí zasílání rad a postřehů prostřednictvím
elektronické pošty tehdy, bude-li vhodné, abychom měli co největší
množství různých pohledů. Počítáme, že to pomůže vytvořit lepší přehled
a zapojení do rozvoje PermaLotu.

Zakončením tohoto psaní budiž zpráva, že PermaLot již funguje více než
tři roky. Za tu dobu se množství dobrovolnických hodin vyšplhalo na
úchvatných 23.682 hodin a rozpočet nabyl pevných čísel doposud bez
jakýchkoliv bankovních půjček či finanční podpory z regionální či místní
samosprávy. Během těchto let se také vrchní vrstva půdy neskutečně
zlepšila, stovky lidí se dozvěděly mnoho znalostí a přiučily se mnohým
dovednostem. Vybudovali jsme si také mezinárodní uznání. V obchodní řeči
se skutečnost, že PermaLot má za sebou první 3 roky, vykládá tak, že je
udržitelný. Těšíme se na další rok.

Štěstí do tohoto roku!

PS: Vašemu zájmu doporučujeme také nový eko-obchod na webu, který
spravuje náš kamarád Franta Kurtin: www.ecoshop.cz

PS: Máte zájem o 2 šestitýdenní koťátka? Jsou téměř černé s bílýma
packama a zdobením.

* *