Ekofarma Kršnův dvůr
Zdroj: článek z Pražského biozpravodaje Hnutí Duha

Ekologická farma Kršnův dvůr leží v kopcovité krajině pod Blaníkem, asi 50 km jihovýchodně od Prahy v obci Městečko u Benešova (která je pátou zastávkou na železniční trati Benešov - Trhový Štěpánov). Kršnův dvůr je domovem dvanáctičlenné komunity "oddaných" - lidí hnutí Hare Kršna žijících duchovním životem v lásce a oddanosti Bohu, praktikujících bhakti-jógu. Motto obyvatel farmy je "jednoduché žití , hluboké myšlení", což pro ně znamená žít podle principů védské (staré indické) kultury.

Kdysi bohatý grunt, po letech hospodaření JZD však značně zchátralý, koupili členové hnutí v roce 1990. Od té doby statek prošel mnoha změnami - v průběhu let se různě měnilo osazenstvo komunity, budovy se postupně zrekonstruovaly. Lidé zpočátku veškeré zemědělské práce vykonávali jen ručně a se zvířaty, dnes z důvodu nižšího počtu obyvatel polovinu práce zastává traktor a malý kombajn. Farma má certifikát na bioprodukci od roku 1993.

Výměra zemědělské půdy celkem je téměř 40 hektarů, z toho tvoří 12 ha orná půda, 2 ha sady, zbytek připadá na louky a pastviny a k farmě patří také rybník. Pro zvířata je Kršnův dvůr příjemným domovem, kde stráví celý svůj život ve službě lidem a v péči lidí až do své přirozené smrti. Na farmě chovají 4 koně a 8 kusů hovězího dobytka - 4 krávy a 4 voly (z nichž dva jsou majestátní bílí bratři z plemene uherského stepního skotu - na fotografii). Princip nezabíjení má své praktické důsledky v zemědělském systému uplatňovaném na farmách hnutí Hare Kršna. Kromě péče o stará zvířata, se jedná především o využití volské síly.

Nezabíjí-li se mladí býčci, kteří v industriálním zemědělství nemají kromě produkce masa využití, vzniká zákonitě potřeba a prostor pro jejich použití při obdělávání půdy. Tažná síla volů nahrazuje traktory závislé na fosilních palivech a nákladné údržbě a způsobující utužování půdy. Jak říkají členové hnutí:"Použijeme-li vola k produkci potravin, zajišťujeme si nejen své vlastní živobytí, ale zároveň snižujeme náklady na vydržování zvířat a získáme pozitivní rovnováhu. Průmyslový věk pomalu mele z posledního a zemědělství, které závisí na průmyslu také skončí." Krávu ctí jako matku, protože zcela nesobecky dává člověku mléko. (Výjimečnou zvláštností a příkladem plodů citlivého, láskyplného přístupu ke zvířatům je "rozdojení" jalovičky - fakt, který přivedl k úžasu benešovského veterináře).


„Krajina“ - malba na textilu

Na polích se pěstují především obiloviny:pšenice ozimá, špalda, žito a oves, dále pohanka a dva druhy hrachu - žlutý a zelený. Sklizené zrno se pak zpracovává na kamenném mlýnu, který kromě vlastní bioprodukce mele mouku i z nakupovaného obilí (v bio i nebio kvalitě). Celozrnná mouka se mele kromě ovsa ze všech vyjmenovaných plodin (dokonce i z hrachu). Výrobky z mouky z Kršnova dvora můžete ochutnat v pekařství Nitai (Soukenická ul. 27), kde je možné koupit i samotnou mouku (ta je samozřejmě k dostání také přímo na farmě).

Vhodná příležitost k návštěvě farmy se naskýtá každou neděli od 14 hodin, kdy je pro veřejnost připraven kulturní program s vegetariánskou hostinou. Členové komunity také nabízejí tzv. catering - tj. vaření na objednávku na různých společenských akcích, kde mohou představit, jak chutná dávná indická kuchyně.

Snahou obyvatel Kršnova dvora je získávat co nejvíce prostředků k životu z vlastních zdrojů a nejbližšího okolí, proto jejich cílem do budoucna je více se přiblížit potravinové soběstačnosti a vrátit se k zajišťování veškerých polních prací pomocí síly zvířat.

Kontakt: Ekologická farma Kršnův dvůr, Postupice, 257 01

Další materiály o ekofarmě Kršnův dvůr:
  Fotografie z ekofarmy Kršnův dvůr