Oživlá víska Hostětín
Zdroj: článek z Biozpravodaje Hnutí Duha

Tentokráte se podíváme do ovocem oplývajících Bílých Karpat. (Zde je mapa - převzato ze serveru mapy.atlas.cz).

Nedaleko městečka Bojkovice, mezi malebnými kopci posetými lesy i drobnými usedlostmi obklopenými sady a pestrými políčky, tu leží vesnička Hostětín. Narozdíl od většiny českých vesnic, ze kterých postupně lidé a s nimi i život odcházejí, začíná tato 230 obyvatel čítající obec v dnešních dnech vzkvétat. Lidé, díky nimž nabírá život v Hostětíně zase na obrátkách, by z něj rádi vytvořili modelový příklad ekologicky hospodařící vesnické komunity.

Zásluhu na tom že už si Hostětín nemůže stěžovat na odliv obyvatel, nese především místní starosta Drahomír Orsák, který není nikdy líný obejít celou vesnici a s každým pěkně probrat svoje záměry, neváhá také často natáhnout montérky a přiložit vlastní ruku k dílu. S tím mu v nemalé míře pomáhá ZO ČSOP Veronica, jejíž nadace zakoupila v obci pozemky o rozloze přibližně 14 ha. Právě na těchto pozemcích stojí dnes obnovená 200 let stará dřevěná sušárna na ovoce i malá moštárna, z níž právě v těchto dnech proudí první litry jablečného moku. Lisuje se z certifikovaných ekologicky pěstovaných jablek starých odrůd jako jsou Kožuchy, Jadernička moravská, Panenské české, Svatojánky, Rozmarýnky a nefiltrovaný se po pasterizaci stáčí do skleněných láhví bez jakýchkoliv dalších přísad. Poté putuje na pulty obchodů se zdravou výživou po celé republice.

Na ekology skoupených pozemcích brzy vyroste ještě budova využívající v maximální možné míře energii sluníčka. Ta nejenže bude ukazovat místním obyvatelům i přespolním návštěvníkům výhodu sluneční energii šetřící architektury, ale ještě poskytne prostory pro konání kurzů a seminářů pro pracovníky neziskových organizací, místních samospráv i státní správy, kteří by se rádi podíleli na oživení venkova a venkovské krajiny.

Za zmínku stojí také vegetační kořenová čistírna odpadních vod, fungující v Hostětíně už od roku 1997. Ta čistí splašky z obce pomocí mokřadních rostlin (rákosy a jejich příbuzní), jejichž kořeny provzdušňují substrát, ze kterého vyrůstají, a poskytují tak prostředí pro rozvoj bakterií odbourávajících organické znečištění.


„Medvědi“

K dokončení se navíc právě blíží centrální výtopna na biomasu, která bude spalovat odpadní dřevo z okolí a přeměňovat ho na teplo pro celou vesnici. Výhody oproti v dnešní době tradičním fosilním zdrojům tepla, popřípadě vytápění elektrickému, jsou zřejmé: místní obnovitelný zdroj, využívající odpadní surovinu, který navíc nezatěžuje okolí nebezpečnými zplodinami.

K výčtu hostětínských zajímavostí bychom měli ještě přidat devět budov honosících se zařízením pro sluneční ohřev užitkové vody. Od roku 1998 funguje v obci svépomocná dílna pro výrobu těchto zařízení, která obšťastňují střechy domů i v okolních dědinkách.

To, že místní obyvatelé uskutečňují většinu projektů sami, svépomocí, výrazně snižuje finanční náklady, přináší do regionu smysluplnou práci (které se zde příliš nedostává - průměrná nezaměstnanost v bělokarpatských vískách činí 10%) a navíc stmeluje vesnickou komunitu dohromady.

Hostětín vás vždy rád uvítá s otevřenou náručí. Zvláště v dnešních dnech by Vaše návštěva hostětínské potěšila - potřebují pomoci se zpracováním obrovského množství ovoce, které se letos urodilo. Máte-li tedy zájem udělat si výlet do Bílých Karpat a zároveň přitom trochu pomoci se sběrem ovoce a s moštováním, neváhejte a spěchejte na vlak. Nocleh na jakkoliv dlouhou dobu je zajištěn, stejně jako bohaté sladké občerstvení v přilehlých sadech... Bližší informace se dozvíte v Ekologické poradně Veronica na Panské ulici 9 v Brně.