Eubiotika

Možná, že slovo "eubiotika" právě čtete poprvé v životě. Já jsem na tom byl až do února 2003 stejně. Od té doby jsem našel pár dalších informací o tomto zajímavém směru a rád bych se s vámi o ně podělil. Eubiotiku u nás založil, propagoval a rozvíjel ve 20. a 30. letech 20. století prof. MUDr. Stanislav Růžička, toho času přednosta Ústavu hygieny Lékařské fakulty University Komenského v Bratislavě. Její kořeny jsou ale starší. Inspirací byl Růžičkovi sir Ebenezer Howard, který na přelomu 19. a 20. století vytvořil tzv. "Hnutí zahradních měst". Prof. Růžička myšlenky tohoto hnutí převzal a pro české podmínky dal eubiotice i ryze český název "dobrožilství". V kostce se jednalo o "zdravý jednoduchý polozemědělský život v souladu s přírodou", jehož součástí bylo i vegetariánství. Dnes bychom to asi nazvali "trvale udržitelný život".

Základním dílem MUDr. Růžičky o eubiotice je stejnojmenná kniha, vydaná v roce 1926 v Bratislavě. MUDr. Růžička se také snažil založit v Bratislavě eubiotickou kolonii "Slavičí údolí". První domy se podle knihy "Eubiotika" měly začít stavět na jaře r. 1927. Podobná eubiotická kolonie měla vzniknout i v Praze a v Brně. V Praze měla být v Troji a měla se jmenovat "osada Růžičkov".

Zde je stručná informace o zamýšlené "osadě Růžičkov":
"Růžičkov byla osada, kterou plánoval Stanislav Růžička zbudovat v Troji, na pozemcích věnovaných pražským mecenášem p. Svobodou. Mělo tam být asi 50-80 rodinných domků, lidé měli obživu mít částečně z vlastních zdrojů, (vlastní zahrada + společná pole) částečně z obchodu se zdravými potravinami. Měli by k dispozici návrhy jídelníčku a návody jak zachovat důležité živiny, používat syrovou zeleninu a vařit bezmasá jídla. Do domků se měly nastěhovat jen ty rodiny, které se zavážou ke spořádanému životu podle zásad eubiotiky (tělesná práce, abstinence, zdravý způsob života)."

Vzorem pro tyto zamýšlené kolonie byla německá vegetariánská osada Eden.

Kromě již zmiňované knihy "Eubiotika" vydával prof. Růžička i časopis "Zdravotní zahradní města". Národní knihovně ale údajně mají pouze 4 čísla, přičemž vyšly nejméně 3 ročníky tohoto časopisu. Růžička přispíval i do dalších časopisů, např. do "Sbratření", "Časopisu pro zdravotníctvo" apod. Velkou propagátorkou eubiotiky byla i jeho sestra - Eleonora Paulová-Růžičková.

V Bratislavě při Ústavu hygieny existovala i "Československá eubiotická společnost", jež si kladla za cíl uvést myšlenky eubiotiky do praxe. A to především vytvořením již zmiňovaných dobrožilských kolonií. Společnost měla své pobočky i v Praze a Brně a pravděpodobně i v dalších městech (zřejmě v Kamenickém Šenově). V Praze společnost sídlila v Betlémské ulici a předsedou pobočky byl prof. MUDr. Julius Hanausek.

Přehled všech knih, které by se mohly týkat eubiotiky, které mají v Národní knihovně:

 • "Pěstění tělesné krásy a nervového zdraví podle universitního profesora národního zdraví MUDra Stanislava Růžičky", autorka Paulová-Růžičková, Eleonora, (sestra MUDr. Růžičky), vydáno: Praha : Čsl. eubiotická společnost zdravotnická : Rada obrodných organisací 1935
 • "Pracovní a ideový program zužitkování pozemků nadace Svobodovy pro zřízení eubiotické výchovné osady", vydal Přípravný výbor družstva Eubiotická škola a rodina, 1929
 • "Příroda evangeliem zdraví, krásy a svobody člověka", autor: Uzel, Jindřich, vydáno: Praha : Čsl. eubiotická společnost zdravotnická, 1935
 • "Racionelní organisace domácnosti", autorka: Paulová-Růžičková, Eleonora, vydáno: Praha : Československá eubiotická společnost : Mezinárodní Unie pro zdravotní hospodářství : Bursík a Kohout, 1929
 • "Vývoj živé hmoty směřuje ke zdraví a kráse", autor: Němec, Bohumil, vydáno: Praha : Čsl. eubiotická společnost zdravotnická : Rada obrodných organisací, 1935
 • "Za kulturou eubiotickou", autorka: Paulová-Růžičková, Eleonora, vydáno: Brno : Čsl. eubiotická společnost : Rada obrodných organisací : St. Kočí, 1931
 • "Co jest eubiotika?", autorka: Paulová-Růžičková, Eleonora, vydala Eubiotická společnost zdravotnická, 1933
 • "Dětská farma", autor: Štorch, Eduard, vydáno v Brně : Dědictví Komenského : Ústřední spolek jednot učitelských na Moravě, 1929
 • "Jak se příroda stará o zdraví a krásu", autorka: Paulová-Růžičková, Eleonora, vydáno: Praha : Čsl. eubiotická společnost zdravotnická : Rada obrodných organisací, 1935
 • "Masarykova Vysoká škola pro zdraví, krásu, svobodu a štěstí člověka", vydáno: Praha : Čsl. eubiotická společnost zdravotnická : Rada obrodných organisací, 1935
 • "Mezinárodní úprava pracovní doby a volných chvil", autor: Šíma, Jaroslav, vydáno v Praze : Čsl. eubiotická společnost zdravotnická : Ústřední dělnické nakladatelství, 1934
 • "Za pravou a zdravou demokracií", autorka: Paulová-Růžičková, Eleonora, vydáno: Praha : nákladem vlastním : Bursík a Kohout, 1927
 • "Jak vychovávati děti v rodině", autorka: Paulová-Růžičková, Eleonora, vydáno: Praha : B. Kočí, 1924
 • "Jak rozřešíme pohlavní otázku?", autorka: Paulová-Růžičková, Eleonora, vydáno: Praha : Volná myšlenka čsl., 1922
 • "Eubiotika, moudrost správného života", autor: Batěk, Alexandr, vydáno: Praha-Liboc : Dr. A. S. Batěk, 1930
 • "Eubiotika", autor: Růžička, Stanislav, vydáno: Bratislava : Akademia, 1926
 • "Výchova a sociální eubiotika", autor: Šíma, Jaroslav, vydáno: Praha : nákladem vlastním, 1934

  Zkoušel jsem v březnu 2003 poslat dotaz přímo na LF UK do Bratislavy, bohužel zatím stále bez odpovědi. Bylo by zajímavé především zjistit, jestli na LF UK není nějaký archív MUDr. Růžičky a jestli by se mezi zaměstnanci UK nenašli pamětníci aktivit MUDr. Růžičky, resp. nějaké zprávy o chystané eubiotické kolonii např. v kronikách university nebo města Bratislavy. Zkoušel jsem kontaktovat i muzeum města Bratislavy, také bez odpovědi.

  Dále jsem se dozvěděl, že v 70. letech se údajně konaly přednášky o eubiotice v Praze, v Unitárii, údajně tehdy přednášel p. Karel Fučík. V Unitárii se mi na můj dotaz dívali do jejich archívu, bohužel o těchto přednáškách se nezachovalo nic.

  Udivilo mne, ze o těchto aktivitách dnes už nikdo nic neví. Zjistil jsem však, ze eubiotika byla chápána jako obor příbuzný eugenetice. Nelze se tomu ani divit, neboť eugenetiku u nás rozvíjel biolog a genetik Vladislav Růžička, bratranec MUDr. Stanislava Růžičky. V té době však eugenetika neměla tak negativní podtext, jaký získala později díky fašistickým rasovým teoriím. A ještě později za socialismu pak byla spolu s genetikou prohlášena za buržoázní pavědu, překonanou "nejnovějšími sovětskými objevy". Nelze se tedy divit, že podobný osud stihl i eubiotiku... Navíc eubiotikové ostře vystupovali proti "bolševickým heslům", kterými se chudí dělníci opájejí podobně jako alkoholem, takže se nelze divit, že se eubiotika ocitla mezi zapovězenými...

  Použitá literatura:
 • MUDr. Stanislav Růžička: Eubiotika, vydáno v Bratislavě, nakl. Academia, 1926
 • Časopis "Dějiny věd a techniky" číslo 4/98 - članek "Eubiotické hnutí v Československu", autor Jan JANKO  Další materiály o eubiotice:

  Eubiotika neboli Dobrožilství - můj článek pro měsíčník BIO, uveřejněný v čísle 7/2003
  Etikoterapie o vlivu civilizace na zdraví
  Školy v přírodě - vzor eubiotické školy
  Eubiotický chléb - inzerát z r. 1934