Ekovesničky a komunity v ČR
Pokud, prosím, víte o nějakých ekovesničkových či komunitních aktivitách u nás, eventuálně sami něco rozjíždíte a máte své stránky nebo byste chtěli zde být uvedeni, napište mi. Rád uveřejním i fotografie a reportáže z těchto aktivit.

I když si samozřejmě uvědomuji, že mé informace o situaci okolo ekovesniček u nás jsou poměrně kusé, přeci jen si troufnu napsat, že české ekovesničky jsou zatím ještě nemluvňaty v plenkách. Zatím vím jen o čtyřech větších iniciativách, směřujících k vytvoření komunity či ekovesničky.

Zde si můžete prohlédnout mapu ČR s vyznačením jednotlivých aktivit.

Jsou to v první řadě aktivity občanských sdružení Lunaria (Jindřichovice pod Smrkem na severní straně Jizerských hor) a Permalot (Svojanov u Bouzova, nedaleko od Olomouce). Další je PadmaFarma v Bělé u Jevíčka - vlastní starý statek v němž buduje ekologické centrum a ekofarmu. Poslední, trochu specifičtější aktivitou, je snaha občanského sdružení Camphill České Kopisty vybudovat ekofarmu a komunitu pro mentálně postižené podle vzoru komunit hnutí Camphill v zahraničí.

Vznikají i další zárodky možných ekovesniček díky spolupráci některých ekologických organizací s bio-zemědělci. Nejvíce je v tomto směru slyšet o Hnutí Duha (obzvláště doporučuji jejich Biozpravodaj) a o Brontosaurech. Snad v každém regionu by se našla nějaká ekofarma, s níž spolupracují. Hodně v tomto směru dělá také brněnská Veronica a to zvláště v Hostětíně v Bílých Karpatech. Zájemci o ekofarmy a trvale uržitelný život mohou dále zkusit BIO-noviny – měsíčník o trvale udržitelném životě.

V jižních Čechách při budějovické ekologické organizaci Rosa existuje sdružení "Venkovská idyla". Jde o volné sdružení lidí, kteří buď už žijí na venkově nebo se tam chtějí přestěhovat. Specifickými – duchovně zaměřenými - komunitami jsou pak Ekofarma Kršnův dvůr (mezi Benešovem a Vlašimí), která patří hnutí Hare-Kršna a Jógové centrum Střílky (u Kroměříže), které zaštiťuje sdružení Jóga v denním životě.

V poslední době se u nás začíná šířit i hnutí Anastasia, které vzniklo v Rusku. Toto hnutí se rovněž snaží vést lidi k přirozenému životu a k životu v ekovesničkách.

Vím i o dalších aktivitách některých jednotlivců, ale ty musím nejdříve oslovit, abych věděl, zda si vůbec přejí být zde uvedeni.

Prozatím mohu uvést tyto:
Založit ekovesničku se snaží např. Ing. Dita Majerová (můžete ji napsat) a bude to nejspíše někde na Valašsku. Dita Majerová má zkušenosti z různých ekovesniček v zahraničí, já jsem se s ní seznámil u Vlkových v Jindřichovicích, kde také nějaký čas žila.Další materiály o ekovesničkách a komunitách v ČR:

Historie ekovesniček a komunit v ČR a SR
Ekovesnička – o životním stylu
Hostětín  - článek z Biozpravodaje Hnutí Duha
Spolek MRKEV  - článek z páteční přílohy Lidových novin