Ekovesnička - O životním stylu
Zdroj: Neviditelný pes - Bydlení

O životním stylu aneb chcete se odstěhovat na venkov ? Ekovesničky v Čechách a na Slovensku, o co jde …

Ekovesnička. Jde o návrat k opicím a na stromy? Jde o živoření bez vody a elektřiny? To jsou časté předsudky, aniž by byla snaha pochopit podstatu tohoto životního směru. Ekovesničky je fenomén, který se u nás v Česku teprvé rodí a „HLEDÁ“ své lidi.

V podstatě jde o tento princip: Ať si každý zodpoví sám a utvoří svůj názor na žití , at´ každý žije dle svých touh , přání a přesvědčení, dle svého svědomí a cítění. Každý má svou cestu a své poznávání života. To více méně každý zná – hledat zodpovědně své užitečné místo ve společnosti. Lidé, kteří se obracejí k této alternativě – žít v souladu s přírodními zákony v prírodě bez výhledu na obzor průmyslových komínů a bez naslouchání hudbě pulzů silniční dopravy a někde i televizních vlivů – vnímají svět v jiných souvislostech a kontextech. Často se ptají, za jakou CENU máme všechny vymoženosti moderního, stále rozvíjejícího se pohodlí tzv. civilizovaného světa. A zda ta cena stojí pro všechny i je samotné za to, takhle žít.

Docházejí ke svobodnému vnitřnímu přesvědčení, že se necítí a nemohou zcela ztotožnit s životním stylem většiny moderní civilizace. A to nejenom z hlediska globálního drancování přírodního bohatství planety, živého i neživého, ale také s tím spojeného (spíše předcházejícího) materiálního zesobečtění lidstva. Takto to vnímají v šíři pohledu. Snaží se vytvořit pokud možno 100%tně šetrný způsob života vůči svému okolí, přírodě. Snaha je rovněž o vyvážené mezilidské vztahy nejen mezi stejně smýšlejícími, ale i okolním světem. Každý účastník má přijít se svou vlastní iniciativou, co chce v dané vesničce dělat (řemesla, pěstování, chov, léčitelé, …), spolupracovat s místními městkými zastupitelstvi i Úřady práce na vytváření nových pracovních míst.

(Tomáš Miterko, Odry)