Camphill - domov pro postižené na ekofarmě
Zdroj: článek z  Pražského Biozpravodaje Hnutí Duha.

Lidé s opožděným duševním a duchovním vývojem to většinou v naší společnosti nemívají jednoduché. Většinou žijí úplně odděleně od zdravých lidí, za zdmi různých ústavů. Karl König, Žid, který uprchl před Hitlerem na Britské ostrovy, si tuto skutečnost uvědomoval už před více než půlstoletím. V roce 1940 založil ve skotské vesnici Camphill vesničku, v níž společně žili a pracovali postižení i zdraví lidé. Zatímco na kontinentě zuřilo rasové vyhlazování "nečistých", tady vznikal zárodek pokojného soužití odlišných lidí. Dnes už je podobných vesniček ve světě velké množství. Podle svojí "pramáti" se nazývají camphillovými vesničkami nebo Camphilly. Mentálně postižení lidé tu žijí spolu se svými pěstouny ve velkých rodinách a pracují v rukodělných dílnách, v domácnosti nebo na zahradě či na poli.

Jeden Camphill například najdeme i v Polské Wojtovce nedaleko našich hranic. V naší zemi zatím žádná taková vesnička neexistuje, k jejímu vzniku se však schyluje. První český Camphill se má zrodit v litoměřickém okrese, nedaleko Terezína v obci České Kopisty. Vesnice je to vskutku příhodná pro projekt společného žití postižených a zdravých lidí: kopist totiž znamená měsidlo...

Iniciátorem celého projektu je Petr Nejtek, stavební inženýr, jehož rodině původně patřil statek v Českých Kopistech. Za komunismu se Nejtkovi museli po dlouhých útrapách svojí farmy vzdát. Petr Nejtek odešel do Norska, kde se seznámil s myšlenkou camphillových vesniček. V Norsku je jich už šest, z toho v největší žije 200 obyvatel.

Nyní pan Nejtek získal statek v restituci zpět a chce jej využít jako "vesničku" pro postižené. Založil občanské sdružení Camphill České Kopisty, které nyní shání prostředky na rekonstrukci budov tak, aby mohly sloužit péči o postižené. Měla by tu vzniknout truhlářská a keramická dílna, plány se však ještě mohou změnit... Podařilo se také pronajmout 10 ha půdy, která je už v současnosti obhospodařována podle zásad ekologického zemědělství. V budoucnu by k nim měly přibýt další plochy, které budou sloužit především pěstování biozeleniny, jejíž prodej snad přinese část prostředků na provoz Camphillu. Plánuje se ale i chov zvířat - to aby byl cyklus hospodaření uzavřen.


„Plody“- malba na textilu

V jednom z norských camphillů se už přes dva roky zaučuje mladý manželský pár, který by měl na statku v Českých Kopistech bydlet a pečovat o postižené.
Po rozšíření obytných prostor se počítá ještě s dalšími dvěma pěstounskými rodinami. V případě zájmu zde naleznou uplatnění i další lidé. Sdružení Camphill České Kopisty nyní hledá lidi, kteří by byli ochotni s ním spolupracovat a jakýmkoliv způsobem pomoci.

Více informací můžete získat u Radomila Hradila ze Svazu ekologických zemědělců Pro-Bio (Nemocniční 53, 787 01, Šumperk) nebo na internetových stránkách http://www.camphill.cz/.

Kde Camphill České Kopisty najdete? Podívejte se na tuto mapu. (Převzato ze serveru mapy.atlas.cz.)