Výhody setí do řad
Zdroj: časopis "Česká flora", ročník 1, z r. 1893

Na stálé dotazy, který ze způsobů setí zasluhuje přednosť, možno následovně odpověděti. Po mnohaletém opětovném zkoušení a srovnávání ukázalo se, že setí do řad zasluhuje přednosť, a to z následujících důvodů: Rozhozem bývá záhon ovšem dříve oset, ale ne tak čerstva zadělán (zasekán); při zadělávání přijde velmi mnoho semen na zmar - přijdou buď tuze hluboko nebo se nezasypou. Měli-li bychom však setbu rozhozem náležitě provésti, totiž každé zrnko zamáčknouti a zasypati, vyžadovalo by to mnohem více času i země, proto je lépe síti ihned do řádek.

Setí toto má ještě následující výhody:

 1. Spotřebuje se mnohem méně semene, seje-li se po řádkách.
 2. Seje se pohodlněji, třeba i vítr vál.
 3. Rýhy možno protáhnouti, aniž by bylo třeba záhon zcela uhladiti, což je lepší, an povrch tak hned nezkornatí.
 4. Semena v rýhách dají se lépe zahrnouti a přimáčknouti.
 5. Semena klíčí rychleji, an v rýze drží se vlhko a teplo.
 6. Sadba v řadách dá se před mrazy lépe chrániti, přikrytím rohožemi rostlinky se nikdy nepochroumají.
 7. Sadba dá se mnohem lépe protahati.
 8. Záhon dá se mezi rýhami snadně okopati.
 9. Půda se lépe sluncem prohřeje, an paprsky mezi řady vnikati mohou.
 10. Též pohnojení je příručnější v řadách.
 11. Zelenina, jako špinát, se lépe po řádce vyřezává a je čistší.
 12. Za deště bývá země spíše k rostlinám připlavena než od nich, čímž řípovitá zelenina v hoření části kořene nesezelená.
 13. Kořenoviny, jako mrkev, dají se mnohem lépe vydobyti a konečně
 14. vypadá setí do řad v zahradě mnohem slušněji než setí rozhozem.


Výhody tyto mluví vesměs pro setí do řad. Obával-li by se někdo, že je takto menší výnos, nechť přiblíží řádky více k sobě, čímž se úbytek vyrovná.

R. Píro