Kalendář prací zahradních - leden
Zdroj: časopis "Česká flora", ročník 1, z r. 1893

Sady a štěpnice.
Kopají se jámy pro stromy. Stromy se kompostem neb zředěnou hnojůvkou hnojí. Kmeny stromů se za vlhké povětrnosti od mechu a lišejníků očišťují. Silnější stromy se za mrazů se zmrzlým balem přesazují. Koruny se prořezávají a rány dehtem zamazují. Řežou se rouby a zakládají se na stinné místo asi 5 cm hluboko do země. V ovocném sklepě překládají se plody, poškozené se odstraňují.

Zelnice.
V jamách uložená zelenina se opětně přehlíží a od nahnilých částic očišťuje, při pěkné povětrnosti se hojně provětrává. Zimní salát, špinát a pod. kryjí se klestím nebo drchanou slamou. Po tání přehlížejí se jahody, ovocné keře a jiné sazenice, nejsou-li mrazem vytaženy, načež se přišlapují a přihrabují. V podzimu nepřipravené tabule - dovoluje-li povětrnosť - se zhruba překrývají.

Květnice.
I zde se mrazem nadzdvižené perenny a křoviny přimačkují. V pařeništích uložené rostliny se přehlížejí, neškodí-li myši. Je-li pěkné počasí, nesmí se opomenouti hnojem zakryté růže poodkrývati, aby nepouchly. Činí se objednávky rostlin a semen; čistí se nasbíraná semena. K rychlení určené cibule a konvalinky přenášejí se do tepla; podobně též i křoviny, jako Spiraea, Deutzia, Syringa atd. Počínají kvésti hyacinty, tulipány, fialky a jiné.

Hubení škůdců.
Na stromech ničí se velká i malá hnízda housenek - nejlépe pochodní. Do skulin zapředené zámotky přástevníka se vyškrabují a ničí. Při novošlechtěncích a zákrskách, aby se zárodky mšic zahubily, natírá se všecko dříví až ku špičkám vápenným mlékem; broskvoně natírají se, aby se zahubily časně vylézající mšice, odvarem tabáku. Blíže kořenů přisedlé pochvovité pupy molů se stírají.